Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 3
24
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Từ 2.232.000 VND
Hà Nội
Tháng 3
10
Thứ 7
Từ 2.967.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
07
Thứ 4
Tháng 3
11
Chủ nhật
Tháng 3
09
Thứ 6
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
01
Thứ 6
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
04
Chủ nhật
Tháng 6
13
Thứ 4
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
24
Thứ 7
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
14
Thứ 4
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 5
05
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp