Giới thiệu

2020 CIX ONLINE FAN MEETING 'HELLO, FIX'

 

 

Ticket Sale : Sep 28 (Mon) 15:00 - Oct 06 (Tue) 23:59 (KST)

                                 Sep 28 (Mon) 13:00 - Oct 06 (Tue) 21:59 (VN)           

Event Date : Oct 11 (Sun) 22:00 (KST)

                      Oct 11 (Sun) 20:00 (VN)

 

2020 CIX ONLINE FAN MEETING 'HELLO, FIX'  is an online concert that can be  viewed via the link to the display page provided by Liveconnect. The streaming site and URL will be announced later.

2020 CIX ONLINE FAN MEETING 'HELLO, FIX'  là một buổi hòa nhạc trực tuyến có thể được xem thông qua liên kết đến trang hiển thị do Liveconnect cung cấp. Trang web phát trực tuyến và URL sẽ được thông báo sau.

 

Thông tin vé

General Admission

800.000 VND
Vé chưa mở bán

Nhà tổ chức

39 Media

-

Liên hệ nhà tổ chức