Giới thiệu

Thông tin vé

DIVIDENDS

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Tư Vấn và tổ chức sự kiện BitSystem

Thực hiện tư vấn và tổ chức các sự kiện trọng đại, hội thảo khoa học, công nghệ và các buổi gặp gỡ giữa các đối tác trong và ngoài nước.

Liên hệ nhà tổ chức