Giới thiệu

Meetup đầu tiên của năm sẽ vào ngày thứ 7 tuần này, 14/1 nhé.

Sự kiện sẽ bắt đầu từ lúc 2pm:

Người lead vẫn sẽ là 3 bạn

➤ Henry Tao - Android Developer at MySquar
➤ Thao Huynh - Android Developer at Silicon Straits
➤ Hieu Rocker - Android Developer at TrustCircle

Ngoài các bài chia sẻ về Android thì mục tiêu chính của buổi này là để mọi người gặp gỡ và chia sẻ về những trải nghiệm, hoạt động, dự án của mình. Nên mọi người thoải mái tham gia và đặt các câu hỏi, vấn đề cho nhau nhé.

Sẽ có snacks và thức uống miễn phí cùng không gian cho bạn nào muốn ngồi lại làm việc (đến ngồi làm việc thì từ sáng cũng được).

Thông tin vé

Android Devs

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Android Cafein

Meetup for Android Developers

Liên hệ nhà tổ chức