Giới thiệu

[English below]
Hãy tham gia buổi workshop để có thể tự xây dựng 1 ứng dụng  tăng cường thực tế (Augmented Reality - Ả) đơn giản.

Chương trình bao gồm:
➤ AR là gì? AR khác với thực tế ảo (Virtual Reality - VR) như thế nào?
➤ Cần những gì để làm nên 1 ứng dụng AR?
➤ Bạn có thể tự học từ những nguồn nào?
➤ Hướng dẫn: Những bước đơn giản để làm ứng dụng AR trên Unity với Vuforia.

Người hướng dẫn là bạn Trần Đình Đạt, từ team AR của Silicon Straits.

Tham khảo những ứng dụng AR bạn từng làm:
➤ bit.ly/saigonar - Demo cho Tổng Thống Obama vào t5/2016
➤ bit.ly/ss3year - Thiệp cảm ơn nhân kỷ niệm 3 năm thành lập công ty Silicon Straits.
Bạn cũng có thể làm nên những ứng dụng như vậy. Hãy tham gia nhé.
-------------------------------
Come and join our workshop to learn how to build a simple Augmented Reality (AR) application.

We will go through the following:
➤ What is augmented reality? How is it different from Virtual Reality (VR)?
➤ What do you need to build an AR app?
➤ What resources will you need to learn how to build an AR app?
➤ Hands-on: Simple steps to build an AR application on Unity using Vuforia.

Instructor: Tran Dinh Dat, from AR Team at Silicon Straits.
Check out some of of our simple AR applications here:
➤ bit.ly/saigonar - Demo for President Obama in May 2016
➤ bit.ly/ss3year - Thank you card for Silicon Straits 3-year anniversary
You can do it to. Please join our workshop for the first steps.

Thông tin vé

AR Lover

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Geeky Weekend

Geeky Weekend is a weekend open space for tech people and activities.
It happens every Saturday at The Ventures, 9 Nguyen Trai, District 1, HCMC.

Our missions are to:

Foster bonding within and across many communities
Encourage sharing of knowledge
Connect tech communities and companies
Help bring and create opportunities

Liên hệ nhà tổ chức