Giới thiệu

LỚP YOGA TẠI AUM SAIGON

Khi bạn tập luyện yoga 1 lần mỗi tuần, yoga sẽ thay đổi tâm trí của bạn.

Khi bạn tập luyện yoga 2 lần mỗi tuần, yoga sẽ thay đổi cơ thể của bạn.

Khi bạn tập luyện yoga mỗi ngày, yoga sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

-sưu tầm -

————————

When you practice yoga once a week, it will change your mind.

When you practice yoga twice a week, it will change your body.

When you practice yoga everyday, it will change your life.

- unknown -

Thông tin vé

Gói 1 buổi tập Yoga lẻ - 60 phút/ buổi - Thời hạn sử dụng 30 ngày

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Vui lòng đăng ký giữ chỗ qua điện thoại 0938697037/ 0902393333 ít nhất 3 tiếng trước giờ tập các buổi lẻ (trừ các lớp cố định) và có mặt trước giờ tập 5 phút

Tất cả các gói tập luyện đều không có giá trị chuyển nhượng hoặc hoàn trả

Gói 5 buổi tập Yoga lẻ - 60 phút/ buổi - Thời hạn sử dụng 30 ngày

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Vui lòng đăng ký giữ chỗ qua điện thoại 0938697037/ 0902393333 ít nhất 3 tiếng trước giờ tập các buổi lẻ (trừ các lớp cố định) và có mặt trước giờ tập 5 phút

Tất cả các gói tập luyện đều không có giá trị chuyển nhượng hoặc hoàn trả

Gói 10 buổi tập Yoga lẻ - 60 phút/ buổi - Thời hạn sử dụng 30 ngày

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vui lòng đăng ký giữ chỗ qua điện thoại 0938697037/ 0902393333 ít nhất 3 tiếng trước giờ tập các buổi lẻ (trừ các lớp cố định) và có mặt trước giờ tập 5 phút

Tất cả các gói tập luyện đều không có giá trị chuyển nhượng hoặc hoàn trả

Nhà tổ chức

Aum Saigon

AUM SAIGON mission is to inspire and spreading a healthy, mindfulness lifestyle, harmony with nature. Our main activity is yoga workshops from basic to advanced, healing therapy sessions, meditation class, and other social club activities..

Liên hệ nhà tổ chức