Giới thiệu

[For English, pls scroll down]

Chào các AWSomers,
Ban tổ chức cộng đồng AWSVN mời các bạn tham dự sự kiện đầu năm 2017 với Senior Tech Evangelist từ Amazon Web Service: Markku Lepisto -Sự kiện tập trung vào 2 chủ đề : AWS AI và AWS Lambda - Serverless. MIỄN PHÍ tham dự. 

Thông tin chi tiết: 

1. Chủ đề: See! Hear! Talk! AWS Artificial Intelligence services & Lambda Serverless in action! 

2. Thời gian & địa điểm:
- 6:30 PM - 10/01/2016 
- Toong 25T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy.
- Map https://goo.gl/5tU0ax

3. Diễn giả:
Markku Lepistö
Senior Technology Evangelist @ AWS 
Former Principal of Cloud Computing @ Nokia Siemens Network.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/markku-lepistö-470179a

4. Nội dung:
AWS AI: 
- Rekognition: Deep learning-based image recognition
- Amazon Lex: Build conversational interfaces using voice and text, powered by the same deep learning technologies as Alexa
- Polly: Turn text into lifelike speech using deep learning
AWS Lambda Serverless: Run code without thinking about servers.

5. Số lượng người tham gia: 70 
6. Có đồ ăn nhẹ & nước uống. 
7. Link đăng ký: https://ticketbox.vn/event/aws-meetup6-64058/39115
8. Hạn chót đăng ký: 12:00 PM 09/01/2016
9. Ghi chú:
Nếu có thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ: Ms. Hải Hà - 0936 273 155 / Mr. Hiếu: hoặc fanpage của ban tổ chức http://bit.ly/2hNE7pB

Hẹn gặp lại bạn tại buổi meetup. 

[Engish]
AWSVN - Meetup #6 - Jan 2017
Happy new year AWSomers,
AWSVN Community is honored to invite you joining our very first meetup in 2017 with Senior Technology Evangelist from Amazon Web Service: Markku Lepisto - The meetup focuses maily on AWS Artificial Intelligent services and AWS Lambda - Serverless. FREE Entrance. 

1. Topic: See! Hear! Talk! AWS Artificial Intelligence services & Lambda Serverless in action! 
2. Time and place
6:30 PM 10/01/2016 
Toong 25T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy
Map https://goo.gl/5tU0ax

3. Speaker:
Markku Lepistö
Senior Technology Evangelist @ AWS 
Former Principal of Cloud Computing @ Nokia Siemens Network.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/markku-lepistö-470179a

4. Content
AWS AI: 
Rekognition
Deep learning-based image recognition
Amazon Lex
Build conversational interfaces using voice and text, powered by the same deep learning technologies as Alexa
Polly 
Turn text into lifelike speech using deep learning
AWS Lambda Serverless
AWS Lambda
Run code without thinking about servers.

5. No of attendee: 70
6. We have snacks & drinks for all. 
6. Registration for FREE ticket: https://ticketbox.vn/event/aws-meetup6-64058/39115
7. Registration ends : 12:00 PM 09/01/2016
8. Contact: Ms. Hải Hà - 0936 273 155 or AWSVN Fanpagehttp://bit.ly/2hNE7pB

See you @ the meetup.

Cheers!

Thông tin vé

Khách mời - extend

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Toong-Guest

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé dành riêng cho Khách mời của Toong

Khách mời

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

AWS Vietnam Community

Cộng đồng AWS Vietnam
Chia sẻ hands-on experience, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, tư vấn các use cases và giúp đỡ training lấy AWS Certifications

-- Powered by AWS Certified guys --

Meetup: www.meetup.com/aws-vn/
FB: www.facebook.com/groups/amazonwebservicevietnam
Join Slack: https://aws-vn.herokuapp.com/
Join Skype: https://join.skype.com/HKsh5gkydRKe
Slideshare: http://www.slideshare.net/AWSVN/presentations

Liên hệ nhà tổ chức