Giới thiệu

[Vietnamese below] 

This workshop will cover the topic: Building a high performance Ruby on Rails Web Service

 

■ Topic summary

Building a Web Service is hard, building a high performance and scalable Web Service is even harder. In this short Tech seminar, we would like to share with you about our real-life experiences at ZIGExN about building a high performance Ruby on Rails Web Services in various aspects from front-end to back-end.

 

Our guest speakers from ZIGExN VeNtura Co., Ltd:

  • Mr. Trần Trường Đức Giang - CTO
  • Mr. Nguyễn Xuân Vinh - Technical Manager
  • Mr. Lê Hồng Hiếu - Technical Leader

 

■ You're invited:

If you are already in love with Ruby on Rails and know how to make best from the technology

If you are experienced developer but interested in learning new technologies

 

Come and join us! Gain some new knowledge about Ruby on Rails, infrastructure and more interesting technologies. There will be quizzes with rewards and time to discuss with ZIGExN VeNtura’s technical leader while enjoying free beer and pizza.

 

*** Language used in the workshop: Vietnamese

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Chủ đề buổi hội thảo: Xây dựng Web Dịch Vụ hiệu qủa cao với Ruby on Rails 

 

  • Tóm tắt:

Xây dựng một dịch vụ Web đã khó, xây dựng một dịch vụ Web quy mô và vững mạnh sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Trong buổi hội thảo kỹ thuật này, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm thực tế tại ZIGExN VeNtura về việc xây dựng một dịch vụ web vững mạnh với Ruby on Rails trong nhiều khía cạnh khác nhau từ front-end đến back-end.

 

Diễn giả từ ZIGExN VeNtura Co, Ltd :

  • Mr.Trần Trường Đức Giang - CTO
  • Mr. Nguyễn Xuân Vinh - Technical Manager
  • Mr.Lê Hồng Hiếu - Technical Leader

 

  • Chào đón các bạn đến với hội thảo nếu:

Bạn có đam mê với Ruby on Rails và khát khao có thể tận dụng tối đa những chức năng đó.

Bạn là một lập trình viên đầy kinh nghiệm nhưng vẫn muốn tìm hiểu những công nghệ tiên tiến.

 

Hãy đến với chúng tôi! Hãy cùng nhau học hỏi những kiến thức mới về Ruby on Rails, về cơ sở hệ thống và nhiều nhiều công nghệ thú vị khác. Bên cạnh các tiết mục đố vui có thưởng cùng giải đáp thắc mắc từ các Tech Leader của ZIGExN, các bạn sẽ được thưởng thức beer và pizza thoải mái và hoàn toàn miễn phí.

 

***Ngôn ngữ sử dụng trong buổi hội thảo: tiếng Việt

Thông tin vé

Standard

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

VietnamWorks in partnership with ZIGExN VeNtura

We help people and companies to achieve their dreams

Liên hệ nhà tổ chức