Giới thiệu

Khoá học kết hợp giữa Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM (VCCI) và John&Partners JSC.

 

Nội dung:

 

- Giới thiệu mô hình doanh nghiệp tối ưu hóa theo Operational Excellence

 

- Tư duy doanh nghiệp tinh gọn theo Lean

 

- Nhận dạng và phương thức loại bỏ 8 lãng phí trong doanh nghiệp

 

- Chuẩn hóa doanh nghiệp và giải phóng lãnh đạo

 

- Các ứng dụng hiệu quả của Operational Excellence trong doanh nghiệp tối ưu

 

 

Diễn giả: Tiến Sĩ Kinh Tế. Lean Six-Sigma Master Black Belt Ngô Công Trường

 

+ Sáng lập của John&Partners

 

+ Đồng sáng lập HUTIMEX

 

+ Đồng điều hành dự án Berjaya - PCI

 

+ Tốt nghiệp Tiến Sĩ Kinh Tế - ĐH Châu Âu – Thuỵ Sĩ

 

+ Tốt nghiệp Thạc Sĩ Kinh Tế - ISB - Western Sydney University

 

+ Tốt nghiệp Cơ Điện Tử - ĐH Bách Khoa TPHCM

 

+ Lean Six Sigma Master Black Belt

 

+ ISO Lead Auditor

 

+ Tốt nghiệp chương trình khởi nghiệp Founder Institute – Silicon Valley

 

+ Tác giả quyển sách “Khởi nghiệp thông minh với mô hình SMARTUP”

 

+ Đại diện của ASQ Hoa Kỳ tại Việt Nam

 

+ Một trong đại diện của VMEdu tại Việt Nam

 

+ Đại diện của RIBCON tại Việt Nam

 

 

Phí tham dự: (đã bao gồm 10% VAT)

 

- Đối với Doanh nghiệp là hội viên VCCI: 2.000.000 VNĐ/người.

 

- Đối với Doanh nghiệp chưa là hội viên VCCI: 2.200.000 VNĐ/người.

 

- Doanh nghiệp đăng ký 3 học viên được miễn phí học viên thứ 4.

 

*** Doanh nghiệp đóng học phí trước ngày 2/9 được giảm 100.000 VNĐ trên mỗi học viên.

Thông tin vé

John & Partners x VCCI

2.000.000 VND
2.200.000 VND Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

John & Partners

- Kiểm tra năng lực áp dụng Operational Excellence (OE)
- Tư vấn thiết lập Operational Excellence (OE)
- Hướng dẫn vận hành hệ thống Operational Excellence (OE)
- Triển khai/ Giám sát các dự án Operational Excellence (OE)

Liên hệ nhà tổ chức