Giới thiệu

Vở cải lương Nguyễn Hữu Cảnh kể về câu chuyện khi Nguyễn Hữu Cảnh nhận lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu làm thống suất vào nam để Bình Định Chân Lạp 

- Vua Chân Lạp Lúc đó là Nặc Thu đã sử dụng Mỹ Nhân Kế đem Huyền Thư là một Apsara mà ông yêu thương qua chiêu dụ Nguyễn Hữu Cảnh để hồng làm Nguyễn Hữu Cảnh say mê tửu sắc quên bỏ việc quân binh, để Nặc Thu thừa cơ hội tấn công Đại Việt nhằm thực ý đồ thoát khỏi sự kiềm cặp của chúa Nguyễn và lấy lại vùng Đất THủy Chân Lạp ( Đồng Nai - Gia Định ngày nay )  sau khi đã được Người dân Đại Việt khi đó dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Cảnh đã làm vùng đất trũng với rừng thiên nước độc trở thành một vùng đất trù phú là nơi để các lưu dân có thể làm ăn sinh sống và được chúa Nguyễn xác lập chủ quyền.

 

Thông tin vé

Hạng A

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng B

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng C

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng D

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang được thành lập theo Quyết định số 119/VH-QĐ ngày 15/09/1976 của Bộ Văn hóa

Liên hệ nhà tổ chức