Giới thiệu

Bạn muốn dấn thân vào nghề Marketing?

Chia vui cùng bạn: Khoảng 49% thông tin tuyển dụng ở Việt Nam hiện nay là dành cho nhân sự trong ngành Marketing.
Chia lo cùng bạn: Ngành Marketing chính là một mê hồn trận khốc liệt. Hơn 90% sinh viên Marketing khi tốt nghiệp Đại học không biết rõ mình phù hợp với loại công việc nào, #teamAgency (Công ty tư vấn) hay #teamClient (Nhãn hàng) và phân ngành nào (Trade, Research, Media, PR, Event, hay Digital,…)? Cần chuẩn bị kĩ năng thực tiễn gì để ứng tuyển và toả sáng trước hàng ngàn ứng viên?
Để tìm hiểu ngay cơ hội nghề nghiệp ngành Marketing, hãy tham gia miễn phí buổi hội thảo Career Compass tổ chức bởi AIM Academy – Hợp điểm của ngành Tiếp thị & Truyền thông tại Việt Nam, đại diện của những giải thưởng chuyên ngành danh giá nhất toàn cầu như Cannes Lions, Spikes Asia…

HIỂU bức tranh toàn cảnh ngành Tiếp thị & Truyền thông
NẮM yêu cầu tuyển dụng của từng phân ngành và các kĩ năng thực tiễn cần chuẩn bị
GIẢI ĐÁP mọi thắc mắc về ngành Marketing bởi chị Diệu Anh – Founder của AIM Academy với hơn 15 năm kinh nghiệm trong các tập đoàn truyền thông hàng đầu 

GIAO LƯU với khách mời đặc biệt – là chuyên gia hàng đầu trong ngành Marketing – hứa hẹn sẽ mang đến chương trình nhiều góc nhìn đa dạng, thú vị  

Đối tượng tham gia: Bất cứ ai muốn ứng tuyển vào ngành Tiếp thị & Truyền thông

Thông tin vé

Career Compass

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

AIM Academy is the central hub of extensive initiatives to elevate the standards of Marketing & Communications industry in Vietnam via hands-on training, industry networking, and exposure to global festivals.

Since established in 2011, AIM Academy has been committed to developing and connecting talents, as well as promoting international awards to the industry. With constant devotion, AIM Academy envisions one day Vietnam will mark its name on the map of global Marketing & Communications landscape.

Start your Marketing & Communications journey with us today.

Liên hệ nhà tổ chức