Giới thiệu

SET (Senior Entrepreneurship training): Thời gian đào tạo trong vòng 2 ngày. SET là chương trình đào tạo doanh nhân dành cho các nhà quản lý cấp cao, Cán bộ nhà nước, người đứng đầu thành phố hay các giảng viên, giáo sư, đã có trải nghiệm về Khởi nghiệp…. không có nhiều thời giant ham gia xuyên suốt tại GET.

Mức phí tham dự: 1.000.000đ/người (bao gồm ăn uống trong suốt khóa học.).

Thời gian học: Ngày 14 và ngày 15/1/2017

Địa điểm: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ( 300A Nguyễn Tất Thành, P13, Q4)

Đối tượng: nhà quản lý cấp cao, Cán bộ nhà nước, người đứng đầu thành phố hay các giảng viên, giáo sư, đã có trải nghiệm về Khởi nghiệp…

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, có phiên dịch

Nội dung đào tạo:

  • Tinh thần Khởi nghiệp
  • Tác động của Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
  • Kinh doanh Quốc tế
  • Cách thức huy động vốn
  • Luật và đạo đức kinh doanh

Cùng với xu hướng mới của thế giới, người trẻ tuổi, bậc quản lý càng ngày càng bị hấp dẫn hơn bởi môi trường khởi nghiệp – một môi trường đầy tính năng động, sáng tạo. Đây là dịp mà bạn có thể sống học hỏi, trau dồi kinh nghiệm từ những tổ chức đào tạo nước ngoài chuyên về các vấn đề liên quan đến Khởi nghiệp. Đây là một chương trinh đào tạo lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

 

Giảng viên tham gia:

Prof. George Kim

Entrepreneurship Mindset

Impact of Entrepreneurship & Creative innovation

Start-up Business and Effective Biz Plan

School of Global Entrepreneurship and ICT, HGU

PhD. Illinois Institute of Technology, USA

Former CEO, Dari Networks, Pivotech Systems

 

Prof. Yong Lee

Entrepreneurual Finance & Accounting

Raising Capital

International Business

Graduate school of Global Management and Leadership, HGU

MBA, IBEAR, University of Southern California, USA

Former CEO of Best Chemical, Inc.

 

Prof. Edward Purnell

Business Law

Business Ethics

Intellectual Property

Handong International Law School J.D.

Harvard Law School, USA

 

Prof. Cao Minh Nhut

Marketing

Head of Marketing Division and Lecturer, NTTU

Enterprise Administration – Post-graduated training course

MBA, Open University and Brussels University

Former Director of business development, Indochina group

 

Prof. Nguyen Thanh Phi Van

Strategic Planning

Lecturer, NTTU

MBA, Lartobe University

Former Chief of Financial Analysis, Insititue of

Accounting and Business Management

 

Prof. Nguyen Xuan Nhi

Business Communication

Lecturer of Business and Administration Faculty, NTTU

MBA, National University of HCMC, Vietnam

Former Deputy General Manager, Vietnam MSIG

 

Thông tin vé

Phí tham dự

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm ăn uống trong suốt khóa học.

Nhà tổ chức

Trường đại học Nguyễn Tất Thành

NTT is one of the world's leading research and teaching institutions.

Liên hệ nhà tổ chức