Giới thiệu

*Quý khách vui lòng tham dự đúng giờ, trường hợp quý khách đến trễ hơn giờ diễn chung tôi sẽ không hỗ trợ

**Please attend on time, in case customer arrive later than the concert time, we will not support

Thông tin vé

GA

300.000 VND

Lịch sự kiện

Thứ 2, 02 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 03 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 4, 04 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 5, 05 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 06 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 07 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 08 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 2, 09 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 10 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 4, 11 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 5, 12 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 13 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 14 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 15 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 2, 16 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 17 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 4, 18 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 5, 19 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 20 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 21 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 22 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 2, 23 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 24 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 4, 25 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 5, 26 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 27 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 28 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 29 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 2, 30 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 31 Tháng 10 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Nhà tổ chức

The Golden Dragon Water Puppet Theater

The venue for the performance of traditional Vietnamese water puppet shows on the water stage.

Website: http://www.goldendragonwaterpuppet.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/NhaHatMuaRoiNuocRongVang

Liên hệ nhà tổ chức