Giới thiệu

*Quý khách vui lòng tham dự đúng giờ, trường hợp quý khách đến trễ hơn giờ diễn chung tôi sẽ không hỗ trợ

**Please attend on time, in case customer arrive later than the concert time, we will not support

Thông tin vé

GA

300.000 VND

Lịch sự kiện

Thứ 3, 30 Tháng 5 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 02 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 03 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 04 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 06 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 09 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 10 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 11 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 13 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 16 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 17 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 18 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 20 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 23 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 24 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 25 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 27 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 30 Tháng 6 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Nhà tổ chức

The Golden Dragon Water Puppet Theater

The venue for the performance of traditional Vietnamese water puppet shows on the water stage.

Website: http://www.goldendragonwaterpuppet.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/NhaHatMuaRoiNuocRongVang

Liên hệ nhà tổ chức