Giới thiệu

*Quý khách vui lòng tham dự đúng giờ, trường hợp quý khách đến trễ hơn giờ diễn chung tôi sẽ không hỗ trợ

**Please attend on time, in case customer arrive later than the concert time, we will not support

Thông tin vé

GA

300.000 VND

Lịch sự kiện

Thứ 6, 31 Tháng 3 2023

05:00 PM - 05:45 PM

Thứ 6, 31 Tháng 3 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 02 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 04 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 07 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 09 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 11 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 14 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 16 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 18 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 21 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 23 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 25 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 28 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 29 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 30 Tháng 4 2023

06:30 PM - 07:15 PM

Nhà tổ chức

The Golden Dragon Water Puppet Theater

The venue for the performance of traditional Vietnamese water puppet shows on the water stage.

Website: http://www.goldendragonwaterpuppet.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/NhaHatMuaRoiNuocRongVang

Liên hệ nhà tổ chức