Giới thiệu

*Quý khách vui lòng tham dự đúng giờ, trường hợp quý khách đến trễ hơn giờ diễn chung tôi sẽ không hỗ trợ

**Please attend on time, in case customer arrive later than the concert time, we will not support

Thông tin vé

GA

300.000 VND

Lịch sự kiện

Thứ 7, 02 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 03 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 2, 04 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 05 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 4, 06 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 5, 07 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 08 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 09 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 10 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 2, 11 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 12 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 4, 13 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 5, 14 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 15 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 16 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 17 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 2, 18 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 19 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 4, 20 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 5, 21 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 22 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 23 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 24 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 2, 25 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 3, 26 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 4, 27 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 5, 28 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 6, 29 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Thứ 7, 30 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Chủ nhật, 31 Tháng 3 2024

06:30 PM - 07:15 PM

Nhà tổ chức

The Golden Dragon Water Puppet Theater

The venue for the performance of traditional Vietnamese water puppet shows on the water stage.

Website: http://www.goldendragonwaterpuppet.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/NhaHatMuaRoiNuocRongVang

Liên hệ nhà tổ chức