Giới thiệu

Cập nhật thông tin sự kiện ở đây

Thông tin vé

NHỮNG THÁCH THỨC VỚI CEO

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

NHƯNG THÁCH THỨC VỚI CEO

Nhà tổ chức

TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI, TẦNG 14, TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ, PHẠM HÙNG, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Để sát cánh và hỗ trợ các doanh nhân Việt Nam trên con đường hội nhập vào môi trường kinh doanh toàn cầu, Trường đào tạo Doanh nhân PTI đã thiết kế chương trình chuyên khảo: “Những thách thức với CEO”. Chương trình với những kiến thức bổ ích sẽ giúp cho học viên – những nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp nhận định được tình hình, xác định đúng vị trí và kinh doanh hội nhập thành công.

Liên hệ nhà tổ chức