Giới thiệu

CIO Vietnam kính mời nhân tài CNTT tham dự Talkshow 60th chủ đề Cloud Computing Best Practices được tổ chức vào ngày 1/3/2017 17:30 tại nest by AIA

Topic 1: The Cloud Best Practices
Speaker: Mr. Kee Hwee Chua – Regional Sales Director of InfoFabrica (30-40’)
- Sharing real case study on how other companies benefit the cloud
- What would be steps to migrate to cloud

Topic 2: Hybrid Cloud
Speaker: Mrs. Gina Wong – Head of Cloud Services ASEAN (30')

Topic 3: How cloud computing can address CIO Challenges 
Speaker: Mr. Vu Mai Tung - CIO of NCB (20')

Q & A and Debating:30’
Networking: 45’

Fee: 100.000VND / Person (Food and Drink included)

Thông tin vé

Standard

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Đã bao gồm thức ăn nhẹ và nước uống

Nhà tổ chức

Cộng đồng CIO Việt Nam

CIO Việt Nam tổ chức gắn kết các tài năng cùng phát triển một cộng đồng chia sẻ và hợp tác ứng dụng Công nghệ thông tin uy tín ở Việt Nam và khu vực.

Hình thức: Công ty TNHH, non-profit
Hoạt động: Tập trung các hoạt động sau.
- Tổ chức gắn kết các tài năng
- Chia sẻ
- Hợp tác

Cấu trúc tổ chức vận hành: 3 bộ phận
- Phát triển hội viên
- Sự kiện, truyền thông
- Tổ chức cầu nối hợp tác

Liên hệ nhà tổ chức