Giới thiệu

COBIT 5 FOUNDATION

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khung ứng dụng COBIT ®  (Control OBjectives for Information and related Technology) được thiết kế để đóng vai trò tích hợp, kết nối tất cả các chuẩn chuyên môn như ITIL, ISO27001, PMBOK, TOGAF,… tạo lên một khung ứng dụng, quản trị CNTT toàn diện, tạo lên mối liên kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển kinh doanh chung của doanh nghiệp với chiến lược xây dựng, tổ chức và vận hành CNTT trong doanh nghiệp.

 

Chính điều đó, COBIT giúp các doanh nghiệp tạo ra giá trị tối ưu từ CNTT bằng cách duy trì một sự cân bằng giữa lợi ích đạt được với việc giảm thiểu mức độ rủi ro và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên. Với các nguyên tắc và thực hành, các công cụ và mô hình phân tích được chấp nhận trên toàn thế giới, COBIT 5 tạo được sự tin tưởng và nâng cao giá trị của hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp.

 

Nắm bắt được những giá trị lợi ích đầy tiềm năng của COBIT, SmartPro xin hân hạnh giới thiệu khoá đào tạo COBIT 5 cấp độ Foundation. Với thời lượng 24 giờ học, khoá COBIT 5 Foundation sẽ mang lại những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kiến trúc Công nghệ thông tin, giúp học viên có thể áp dụng những kiến thức đó vào quá trình  triển khai và vận hành kiến trúc hệ thống CNTT của tổ chức/doanh nghiệp.

 

Cụ thể, sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể :

– Xác định được các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực CNTT của tổ chức/doanh nghiệp

– Nhận biết được các kiến trúc của hệ thống CNTT trong tổ chức/doanh nghiệp

– Nắm rõ sự ảnh hưởng của việc quản lý CNTT đối với tổ chức/doanh nghiệp

– Hiểu rõ nguyên tắc quản trị CNTT trong tổ chức/doanh nghiệp

– Lựa chọn và áp dụng hiệu quả các framework COBIT trong quản trị CNTT

– Có đủ kỹ năng để quản lý và điều hành hệ thống CNTT.

– Cách áp dụng COBIT vào tình huống thực tế.

– Cách kết hợp COBIT với những tiêu chuẩn khác và cách triển khai tốt nhất.

 

THỜI LƯỢNG: 24 giờ

 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

 

Kết thúc khoá học, học viên nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học do SmartPro cấp và sẵn

sàng cho kỳ thi lấy chứng chỉ COBIT 5 Foundation

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 

1. Overview COBIT 5 Foundation

 

2. Meeting Stakeholder Needs

   2.1. Goals Cascade

     – Stakeholder Drivers Influence Stakeholder Needs

     – Stakeholder Needs Cascade to Enterprise Goals

     – Enterprise Goals Cascade to IT-related Goals

     – IT-related Goals Cascade to Enabler Goals

   2.2. Governance and Management Questions on IT

 

3. Covering the Enterprise End-to- end

   3.1. Governance Approach

   3.2. Governance Enablers

   3.3. Governance Scope

   3.4. Roles, Activities and Relationships

 

4. COBIT 5.0 Enablers

   4.1. Enabler Dimensions

   4.2. Enabler Dimensions

   4.3. Enabler Performance Management

 

5. Separating Governance From Management

   5.1. Governance and Management

   5.2. Interactions between Governance and Management

   5.3. COBIT 5.0 Process Reference Model

 

6. The COBIT 5.0 Process Capability Model

 

7. Mapping of COBIT 5.0 with the Most Relevant Related Standards and Frameworks

 

--------------------

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) is a framework created by the ISACA for IT governance and management. It is meant to be a supportive tool for managers and allows bridging the crucial gap between technical issues, business risks and control requirements. Business managers are equipped with a model to deliver value to the organization and practice better risk management practices associated with the IT processes. It is a control model that guarantees the integrity of the information system.

 

Tran Vinh Truong (Troy Tran, Australian citizenship) is an experienced trainer in the field of IT Management. He has more than 20 years of experience in implementing COBIT, ITSM / ITIL for corporations, large companies in Asia and Australia. He has also taught thousands of students COBIT, ITSM / ITIL, IT Helpdesk, etc.

Thông tin vé

Early Bird

8.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Learn COBIT 5 Foundation – the only business framework for the governance and management of enterprise IT
- Starting date: August 14th, 2017
- Every Mon-Wed-Fri evening

Standard

10.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Learn COBIT 5 Foundation – the only business framework for the governance and management of enterprise IT
- Starting date: August 14th, 2017
- Every Mon-Wed-Fri evening

Nhà tổ chức

SmartPro

SmartPro is one of the leading training and consulting organizations in Vietnam. With good facilities, modern labs, professional instructors, experienced consultants, and friendly staffs, SmartPro delivers reliable and high quality courses and consulting services for public, private, NGOs and governmental organizations.

Liên hệ nhà tổ chức