Giới thiệu

Teach for Vietnam là tổ chức nonprofit với ước mơ "Đến một ngày, mọi trẻ em Việt Nam sẽ được hưởng nền giáo dục hoàn thiện"

Team Teach for Vietnam sẽ có mặt ở Tranquil để chia sẻ thông tin về tổ chức và trả lời câu hỏi của tất cả các bạn quan tâm!

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin ở http://teachforvietnam.org/

hoặc like Facebook page: https://www.facebook.com/teachforvietnam

hoặc điền form: http://teachforvietnam.org/vi/quantam/

Team rất hi vọng được gặp các bạn quan tâm đến bình đẳng giáo dục và giáo dục Việt Nam nói chung!

Thông tin vé

Vé chung

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Teach for Vietnam

www.teachforvietnam.org

Liên hệ nhà tổ chức