Giới thiệu

 

Thông tin vé

VÉ THAM DỰ TRIỂN LÃM

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

VÉ THAM DỰ TRIỂN LÃM

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Văn phòng đại diện Coex tại Việt Nam

Là đơn vị tổ chức triển lãm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, COEX tổ chức 20 triển lãm thương mại quốc tế mỗi năm, bao gồm 6 triển lãm quốc tế được UFI công nhận. COEX cũng là một trong những địa điểm tổ chức các sự kiện thương mại lớn tại Hàn Quốc.

Liên hệ nhà tổ chức