Giới thiệu

*** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH***

Buổi thảo luận: Art Matrix© – Một cách để hiểu Nghệ thuật đương đại phương Tây – Nghệ thuật cho những tay gà mờ

Bởi MADAME

Thời gian: Thứ Năm, 13/12/2018, từ 18h30

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

Giá vé:

Đặt trên trang ticketbox.vn: 120,000 / vé (60,000 / vé dành cho sinh viên, thành viên Salon Saigon)

Tại cửa vào: 150,000 / vé (100,000 / vé dành cho sinh viên, thành viên Salon Saigon)

Bài trình bày này sẽ giúp bạn hiểu những điểm mấu chốt của một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Nếu bạn là người chưa hiểu tí gì về nghệ thuật hay đơn giản là muốn tìm kiếm một cách tiếp cận khác, hãy đến và khám phá Art Matrix ©.

** MADAME là một nghệ sĩ người Pháp hoạt động tại Châu Á. Sau 15 năm chuyên tâm kinh doanh, bà đã tìm thấy niềm đam mê đầu tiên của mình: Nghệ thuật thị giác, và đã theo học tại trường Mỹ thuật Versailles. Bà kết hợp thuần thục kiến ​​thức học thuật với tầm nhìn sâu sắc của bà về thế giới và các truy vấn của riêng mình, để đưa đến cho khán giả của bà nhiều suy gẫm. Bên cạnh việc phát triển nghệ thuật cá nhân, MADAME cũng là nhà sáng lập của Art Matrix©, một ma trận để hiểu rõ hơn về các tác phẩm và tuyên ngôn nghệ thuật. Bút danh của bà cũng là kết quả của một dự án nghệ thuật: “Tên gọi của chúng ta, như một ký hiệu, là cách để chúng ta xác định bản thân, chứ không phải là bản chất của chúng ta”

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Conference:

Art Matrix © A way to understand Western Contemporary Art - Art for dummies

by Madame

Thursday, December 13th, 6.30pm

Language: English and Vietnamese

Entrance fee:
Ticketbox: 120,000 (60,000 for Salon Saigon members and students)
At the door: 150,000 (100,000 for Salon Saigon members and students)

This lecture will give you the opportunity to understand the key points of a contemporary art work. If you are either one of those who don’t get what art is or simply want to discover another approach, come and discover the Art Matrix ©.

** MADAME is a French artist based in Asia. After a 15-year professional career in business, she took to her first passion, Visual Arts, and studied at the Fine Art school of Versailles. 

She managed to combine her academic knowledge with her thoughtful vision of the world and her own queries which are a reflection of what she offers to her audience. 

Besides developing her personal artistic work, MADAME is also the creator of ART MATRIX, a matrix to better understand artworks and artistic statements. 

Her pseudonym is also the outcome of an artistic project: our name, as a symbol, is a way to identify ourselves, but not our essence. 

Thông tin vé

Normal ticket

120.000 VND
Vé ngừng bán online

Salon Saigon members and Students

60.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Salon Saigon

Salon Saigon is a refined and hidden-away space dedicated to contemporary creation and Vietnamese culture.
It is located in a two-floor historical house (belonging to US Ambassador Henry Cabot Lodge Jr and his family, during their stay in Saigon from 1963 to 1967) in downtown Ho Chi Minh City.
Salon Saigon’s name and concept refers to the Salons (gatherings) that flourished in France throughout the 17th and 18th centuries.
Its main function is the presentation of contemporary creation and Vietnamese culture through art exhibitions, performances, conferences, screenings, educational programs, and a unique collection of tri-lingual resources available at the library.
The Permanent Collection:
Salon Saigon permanent collection is displayed on the 2 floors and comprises art pieces by acclaimed contemporary Vietnamese artists such as Dinh Q. Le, The Propeller Group, Tiffany Chung, Oanh Phi Phi,Bui Cong Khanh, Nguyen Manh Hung, Truong Tan, Hoang Duong Cam while aiming to promote Vietnamese emerging artists as well.
The collection focuses on how artists put in perspective Vietnamese tradition and heritage with current issues.

Liên hệ nhà tổ chức