Giới thiệu

Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa viếng thăm Việt Nam.

Tâm điểm của sự kiện là "Lễ hội Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên" từ ngày 16/03 đến 19/03/2017 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc)

+ Thứ 5, ngày 16/03/2017:
- Khai mở và Chiêm bái bức Tranh Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn thêu gấm khổng lồ (cao 16m) do Đức Gyalwang Drukpa ban tặng Đại Bảo Tháp. Lễ công bố Kỷ lục Việt Nam dành cho bức Tranh.
- Khai đàn Lễ Hội Đại Bảo Tháp Tây Thiên kỷ niệm Ngày vía Đức Phật Quan Âm cùng nhiều sự kiện văn hóa và tâm linh đáng chú ý khác.

+Thứ 6, ngày 17/03/2017:
- Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Mạn Đà La Bản Tôn Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, gia trì cát tường bình an, Vũ điệu triệu thỉnh Kim Cương Hộ Pháp. Lễ cúng dàng đèn Liên Hoa Đăng, vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng.

+Thứ 7, ngày 18/03/2017:
- Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Mạn Đà La Bản Tôn Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên. Chương trình Âm nhạc Phật giáo cúng dàng Phật Quan Âm. Lễ cúng dàng đèn Liên Hoa Đăng, vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng.

+Chủ Nhật, ngày 19/03/2017:
- Đại lễ Khai quang điểm Nhãn thỉnh Phật nhập tượng, Gia trì Cát tường An vị Tôn Tượng Báo Thân Phật Thích Ca Mâu Ni.
- Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Mạn Đà La Liên Hoa Bộ, Tạ đàn Đại Pháp hội Đại Bi Quan Âm. Lễ cúng dàng đèn Liên Hoa Đăng, vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng.

------

 

Thông tin vé

Miễn Phí

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Drukpa Vietnam

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Mạn Đà La Bản Tôn Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu

Liên hệ nhà tổ chức