Giới thiệu

Saigon Artbook là một dự án phi lợi nhuận đem nghệ thuật đến gần hơn với mọi người.

Saigon Artbook is a non-profit publication that brings art to everyone. 

 

 

Chúng tôi xuất bản miễn phí sách Artbook mỗi ba tháng, mỗi kỳ sách sẽ giới thiệu các tác phẩm của ba nghệ sĩ sinh sống tại Sài Gòn, gắn liền với đó là một đêm tiệc nơi mọi người có thể đến xem triễn lãm các tác phẩm nghệ thuật, gặp gỡ các nghệ sĩ cùng cộng đồng yêu thích nghệ thuật và mang về cho mình một sách Artbook miễn phí.

Each edition introduces the artwork of three artists that live in Saigon. We introduce the artists by having an exhibition party where everyone can come to enjoy the art, meet the artists and art patrons and take home a free copy of the Artbook. 

 

 

Dự án Saigon Artbook đã thực hiện được 3 kỳ với thành công ngoài mong đợi với hơn 500 người tham dự mỗi kỳ, 6.400 fan trên facebook và 1.500 sách Artbook đã được phát ra cộng đồng.

The Saigon Artbook project with 3 editions was a huge success with over 500 people attending each event, 6.400 fans on Facebook and 1.500 Artbooks were given out to the community.

 

 

 

   

 

 

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG  -  COMMUNITY ACTIVITIES

Ngoài ra đi kèm với hoạt động phát sách Artbook và tạo sân chơi miễn phí cho cộng đồng yêu nghệ thuật, Saigon Artbook còn có các hoạt động cộng đồng khác như vẽ tường trong các con hẻm, trang trí xe đẩy vỉa hè và dạy học theo từng cách riêng biệt với nhiều nghệ sĩ khác nhau.

Other than publishing the Artbook and organizing a place for the art community, Saigon Artbook also holds community activities such as painting alley walls, decorating food carts, and school events (each school experiences art in different ways germane to each of our artists’ skills).

 

 

 

SAIGON ARTBOOK

EDITION 4

 

 

Tập sách Saigon Artbook kỳ 4 sẽ được ra mắt đến mọi người thông qua một đêm tiệc nghệ thuật diễn ra vào ngày 31 tháng 07/2014 tại The Cube Bar, 31B Lý Tự Trọng, Q1, HCM. Hãy cùng SGAB khám phá thế giới riêng của 3 nghệ sĩ Tùng Khỉ, Sarah Patterson và Thanh Xinh kỳ này.

Saigon Artbook Edition 4 will be launched at an event on the July 31st at The Cube Bar, 31B Ly Tu Trong, District 1, HCMC. Come and explore the exclusive works of Tung Khi, Sarah Patterson and Thanh Xinh.

 

 

QUYÊN GÓP  -  DONATION

 

Số vốn này sẽ được Saigon Artbook sử dụng cho sách kỳ 4 bao gồm: chi phí in ấn, xin giấy phép, xuất bản, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, vận chuyển và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

The funding raised will be used for production of Edition 4, including: printing, the license, publishing, the book launch event, and community activities.

 

Saigon Artbook là một dự án tâm huyết của nhóm TheOthers, chúng tôi cần các bạn giúp đỡ để tiếp tục thực hiện dự án và truyền cảm hứng đến cho cộng đồng, thay đổi quan niệm của mọi người về nghệ thuật. Nghệ thuật là đáng trân trọng và tất cả mọi người đều có thể tiếp cận nghệ thuật một cách dễ dàng hơn.

Saigon Artbook is a project from The Others.  We need your support for this project so that we can help young Vietnamese people access art and get inspired.

 

 CÁC GÓI QUYÊN GÓP  |   PACKAGES 

 

     100,000 VND: 

 • 1 vé tham dự sự kiện kỳ 4 vào ngày 31/7/2014 (đã bao gồm 1 sách artbook kỳ 4)
 • 1 ticket to the edition 4 event on July 31, 2014 (includes 1 copy of artbook edition 4)

 

     500,000 VND: 

 • 1 vé tham dự sự kiện kỳ 4 vào ngày 31/7/2014 (đã bao gồm 1 sách artbook kỳ 4)
 • Vận chuyển 1 sách artbook kỳ 4 đến tận nhà bạn trong phạm vi cả nước nếu bạn không đến dự được sự kiện. Đã bao gồm phí vận chuyển.
 • 1 ticket to the edition 4 event on July 31, 2014 (includes 1 copy of artbook edition 4). 
 • Delivery of 1 copy of Saigon Artbook Edition 4 (in Vietnam) if you can not attend the party. Delivery fee included.

 

     1,000,000 VND: 

 • 1 vé tham dự sự kiện kỳ 4 vào ngày 31/7/2014 (đã bao gồm 1 sách artbook kỳ 4)
 • Vận chuyển 1 sách artbook kỳ 4 đến tận nhà bạn trên khắp thế giới nếu bạn không đến dự được sự kiện. Đã bao gồm phí vận chuyển.
 • 1 ticket to the edition 4 event on July 31, 2014 (includes 1 copy of artbook edition 4).
 • Delivery of 1 copy of Saigon Artbook edition 4 (anywhere in the world) if you can not attend the party. Delivery fee included.

 

     1,000,000 VND:  1M Edition 1 

 • 1 sách Saigon Artbook Edition 1. Không bao gồm phí vận chuyển.
 • 1 copy of Saigon Artbook Edition 1. Delivery fee excluded.​

 

     1,000,000 VND:  1M Edition 2 

 • 1 sách Saigon Artbook Edition 2. Không bao gồm phí vận chuyển.
 • 1 copy of Saigon Artbook Edition 2. Delivery fee excluded.​

 

     1,000,000 VND:  1M Edition 3 

 • 1 sách Saigon Artbook Edition 3. Không bao gồm phí vận chuyển.
 • 1 copy of Saigon Artbook Edition 3. Delivery fee excluded.​

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Website: SaigonArtbook.com  |  FB Page:  Facebook.com/SaigonArtbook

Thông tin vé

FREE TICKET(includes 1 artbook4 )

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

1 vé tham dự sự kiện kỳ 4 vào ngày 31/7/2014 (đã bao gồm 1 sách artbook kỳ 4)

1 ticket to the edition 4 event on July 31, 2014 (includes 1 copy of artbook edition 4)

100K =1 ticket to the edition 4 event on July 31, 2014 (includes 1 artbook4 )

100.000 VND
Vé ngừng bán online

1 vé tham dự sự kiện kỳ 4 vào ngày 31/7/2014 (đã bao gồm 1 sách artbook kỳ 4)

1 ticket to the edition 4 event on July 31, 2014 (includes 1 copy of artbook edition 4)

500K = Delivery in Vietnam 1 artbook4.

500.000 VND
Vé ngừng bán online

1 vé tham dự sự kiện kỳ 4 vào ngày 31/7/2014 (đã bao gồm 1 sách artbook kỳ 4)
Vận chuyển 1 sách artbook kỳ 4 đến tận nhà bạn trong phạm vi cả nước nếu bạn không đến dự được sự kiện. Đã bao gồm phí vận chuyển.

1 ticket to the edition 4 event on July 31, 2014 (includes 1 copy of artbook edition 4).
Delivery of 1 copy of Saigon Artbook edition 4 (in Vietnam) if you can not attend the party. Delivery fee included.

1M = Delivery anywhere in the world 1 artbook4.

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1 vé tham dự sự kiện kỳ 4 vào ngày 31/7/2014 (đã bao gồm 1 sách artbook kỳ 4)
Vận chuyển 1 sách artbook kỳ 4 đến tận nhà bạn trên khắp thế giới nếu bạn không đến dự được sự kiện. Đã bao gồm phí vận chuyển.

1 ticket to the edition 4 event on July 31, 2014 (includes 1 copy of artbook edition 4).
Delivery of 1 copy of Saigon Artbook edition 4 (anywhere in the world) if you can not attend the party. Delivery fee included.

1M Edition 1 = 1 Artbook Edition 1.

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1 sách Saigon Artbook Edition 1. Không bao gồm phí vận chuyển.

1 copy of Saigon Artbook Edition 1. Delivery fee excluded.

1M Edition 2 = 1 Artbook Edition 2.

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1 sách Saigon Artbook Edition 2. Không bao gồm phí vận chuyển.

1 copy of Saigon Artbook Edition 2. Delivery fee excluded.

1M Edition 3 = 1 Artbook Edition 3.

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1 sách Saigon Artbook Edition 3. Không bao gồm phí vận chuyển.

1 copy of Saigon Artbook Edition 3. Delivery fee excluded.

Nhà tổ chức

The Others Creative House

Saigon Artbook là một tập sách nghệ thuật được xuất bản mỗi ba tháng với mong muốn đem nghệ thuật đến gần hơn với mọi người.Mỗi kỳ sách sẽ trưng bày các tác phẩm của ba nghệ sĩ sinh sống tại Sài Gòn gắn liền với một đêm tiệc, nơi mọi người có thể đến thưởng thức triễn lãm các tác phẩm và gặp gỡ các nghệ sĩ cùng cộng đồng yêu thích nghệ thuật.Ngoài ra đi kèm với hoạt động phát sách nghệ thuật và tạo sân chơi miễn phí cho cộng đồng yêu nghệ thuật tại Sài Gòn, Saigon Artbook còn có các hoạt động cộng đồng khác như vẽ tường, trang trí xe đẩy vỉa hè và dạy học. Và đương nhiên, tất cả đều phi lợi nhuận.

Liên hệ nhà tổ chức