Giới thiệu

Muốn đạt được những điều trên, bạn cần không ngừng rèn luyện kỹ năng và tri thức. Trong đó, điều kiện tiên quyết giúp bạn nắm bắt 80% cơ hội chính là khả năng nắm bắt ngôn ngữ quốc tế - Tiếng Anh. Theo JobStreet Kuala Lumpur 98% nhà tuyển dụng quyết định chọn và 95% sẵn sàng trả lương cao hơn đến 30% cho ứng viên biết tiếng Anh. 

Tất cả vấn đề trên sẽ được giải quyết triệt để , giúp cải thiện ngay khả năng giao tiếp đến 98% với phương pháp Đa Giác Quan tại hội thảo “ ĐỘT PHÁ GIAO TIẾP TIẾNG ANH ”


Ông Nguyễn Trần Hạnh Minh – Giám đốc học vụ Adam Khoo Learning Centre.

Với 22 năm nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh cho người Việt, thầy đã tạo nên những thay đổi đầy thuyết phục và bứt phá cho hàng ngàn học viên thông qua những buổi chia sẻ/ lớp học đầy năng lượng.


"The key to success is not hard working but smart working."

 

Thông tin vé

ĐỘT PHÁ GIAO TIẾP TIẾNG ANH Đón Thành Công Đầu Năm Mới

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Adam Khoo Learning Centre

Adam Khoo Learning Centre (AKLC) được thành lập với niềm tin vững chắc là tất cả trẻ em đều có thể làm được những điều to lớn. Adam Khoo Learning Centre Việt Nam là đại diện của Tập đoàn công nghệ giáo dục Adam Khoo (Adam Khoo Learning Technologies Group – AKLTG) từ năm 2014. Với phương châm luôn tin tưởng rằng tất cả trẻ em đều có tiềm năng học tập như nhau, Adam Khoo Learning Centre luôn tạo cơ hội giúp trẻ em 4- 15 tuổi phát triển động lực học tập và đạt được tiềm năng thông qua chương trình Tinh thông tiếng Anh Cambridge và Tinh thông toán học Cambridge.

Liên hệ nhà tổ chức