Giới thiệu

The information session is open to all who are interested in Dream Project Incubator, which gives young Vietnamese mentorship for their projects and opportunities to experience Boston. Prospective applicants can learn more about the program, such as application process, selection criteria...

Meet past DPI fellows including Mr. Phan Khac Ngoc , Mr Le Dang Khoa and Ms Le An Ha, who will share with you their journey and experience in the amazing city of Boston and details about Dream Project Incubator (DPI) Program.

The space for the info session is limited to 80 attendants. We count on you to be considerate. Only sign up if you are going to turn up for the event.

Attendants must sign up through TicketBox. You will have to bring identity card (CMND, passport) to get access to the venue on the day of the event.

See website (dpihub.com) and FB (/dreamincubatorvn) for more information

****

Buổi chia sẻ thông tin của chương trình Dream Project Incubator dành cho các bạn trẻ muốn có cơ hội được cố vấn thực hiện dự án và trải nghiệm học tập tại Boston/Mĩ. Các ứng viên tiềm năng có thể tìm hiểu thêm về chương trình như quá trình nộp hồ sơ, các tiêu chí lựa chọn và kế hoạch chi tiết trong buổi info session.

Các fellows  năm 2015 và 2016 Phan Khắc Ngọc, Lê Đăng Khoa và Lê Thị An Hạ, cũng sẽ chia sẻ với bạn cuộc hành trình và kinh nghiệm của họ trong chuyến đi tới thành phố tuyệt vời Boston mà họ đã trải nghiệm, kế hoạch hoạt động của họ.

Không gian sự kiện được giới hạn đến 80 người tham dự. Chúng tôi mong các bạn chỉ đăng ký nếu bạn chắc chắn sẽ tham gia sự kiện này để giành chỗ cho người khác.

Người tham dự phải đăng ký qua TicketBox. Bạn sẽ cần phải mang theo chứng minh nhân dân (CMND, hộ chiếu) để có được quyền truy cập vào các địa điểm tổ chức vào ngày của sự kiện.

Xem website (dpihub.com) và FB(/dreamincubatorvn) để biết thêm thông tin.

Thông tin vé

DreamInc - Hanoi Information Session

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Dream Project Incubator Program

DreamInc aims to transform ambitious, self-driven young Vietnamese into better thinkers and doers via intellectual engagement and mentorship.

Liên hệ nhà tổ chức