Giới thiệu

Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng :  

- Một chiến dịch Marketing “đúng chuẩn” nên được thực hiện như thế nào?  
- Bắt đầu từ đâu để luôn đi đúng hướng?  
- Một bản kế hoạch hoàn chỉnh gồm bao nhiêu bước? 
- Đoạn nào “có cũng được”, đoạn nào “không có là không xong”? 

Hay cả khi Brands cho bạn biết rằng có 7 bước, mà Brands đã thực thi hết năm này qua năm khác cho client để triển khai một kế hoạch Social Media Marketing, thì liệu bạn đủ tự tin hiểu nắm rõ từng hạng mục này? Hãy đăng ký tham dự "Short Course - khoá học" này để được trả lời được câu hỏi trên nhé.