Giới thiệu

Thông tin vé

Standard

6.300.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn BAC

Địa chỉ: 216 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Liên hệ nhà tổ chức