Giới thiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin vé

Vé HSSV - Early bird

72.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé thường

80.000 VND
100.000 VND Vé ngừng bán online

Lệ phí thi đấu Hiphop

80.000 VND
Vé ngừng bán online

Lệ phí thi đấu Popping

200.000 VND
250.000 VND Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

BMP Dance Studio

BMP Dance Studio được thành lập bởi BMP Crew/Destiny Family kể từ năm 2014 với mong muốn đào tạo ra một thế hệ các bạn trẻ có đam mê và kiến thức chuyên sâu về nhảy nói chung và Popping/Hiphop nói riêng.

Trong suốt 2 năm hoạt động của mình, BMP Dance Studio đã đóng góp những thế hệ tài năng trẻ cho cộng đồng yêu nhảy đồng thời cũng trở thành nơi giao lưu - giải trí lành mạnh cho giới trẻ.

Liên hệ nhà tổ chức