Giới thiệu

THÔNG TIN CHUNG 
Địa điểm sự kiện Bán Kết & Chung kết :

  • Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn SECC
  • Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, HCMC 

Thời gian sự kiện:

  • Bán kết: 21/06/2022
  • Chung kết: 25/06/2022

THÔNG TIN ĐÊM BÁN KẾT 
CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2022

Địa điểm sự kiện:

  • Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn SECC
  • Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, HCMC 

Thời gian:

  • 21/06/2022: Sự kiện Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với sự góp mặt của các ca sĩ và MC nổi tiếng.

 

Thông tin vé

GOLD SL1

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

GOLD SL2

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

GOLD SL3

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

GOLD SR1

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

GOLD SR2

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

GOLD SR3

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

DIAMOND SL4

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

DIAMOND SL5

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

DIAMOND SR4

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

DIAMOND SR5

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM FL3

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM FL1

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM FL2

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM FR3

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM FR1

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM FR2

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM CL2

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM CL4

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM CR2

700.000 VND
Vé ngừng bán online

PLATINUM CR4

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

PLATINUM SC1

700.000 VND
Vé ngừng bán online

PLATINUM SC6

700.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP CL1

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP CL3

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Săn vé Early Bird Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với giá "Siêu ưu đãi"
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng vé Early Bird được bán hết hoặc BTC có thông báo mới

VIP CR1

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP CR3

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP SC2

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP SC3

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP SC4

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP SC5

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

VVIP CC1

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VVIP CC2

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VVIP CC3

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Universe Media VietNam

600 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, HCMC

Liên hệ nhà tổ chức