Giới thiệu

CMCN LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ 
ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Nắm bắt cơ hội và thách thức để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và chính sách trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Hành động nhằm tận dụng hiệu quả cơ hội và ứng phó với thách thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu cấp bách đối với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân. Một trong những vấn đề thường xuyên được đặt ra trong các diễn đàn gần đây liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0 là sự chưa hoàn thiện của thể chế, chính sách, pháp luật.

 

Nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa Chính phủ và doanh nghiệp trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật trước yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo cấp quốc gia: “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam”.

 

Hội thảo được chủ trì bởi đại diện Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tư pháp và có sự tham gia của các Ban, Bộ, ngành, chính quyền một số tỉnh, thành phố, đại diện các tập đoàn, công ty lớn, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, các chuyên gia pháp lý, các nhà khoa học, đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp…

 

Thời gian Nội dung
07h00 – 08h15 Đón tiếp đại biểu

🔷 PHIÊN KHAI MẠC 🔷

“Cách mạng công nghiệp 4.0 – cơ hội, thách thức đối với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.”

08h15 – 08h20 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
08h20 – 08h40

Phát biểu khai mạc

(Dự kiến) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ

08h40 – 08h55 Báo cáo đề dẫn: Tận dụng cơ hội và ứng phó với thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ góc nhìn xây dựng chính sách và pháp luật
Trình bày: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
08h55 – 09h05 Tham luận 01: Nghiên cứu sửa đổi chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trình bày: TSKH. Phan Xuân Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
09h05 – 09h15 Tham luận 02: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật từ hoạt động thực tiễn của một tập đoàn công nghệ.
Trình bày: Đại diện Tập đoàn công nghệ
09h15 – 09h25 Tham luận 03:Nhận diện các công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dự báo những tác động đến chính sách và pháp luật.
Trình bày: Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ
09h25 – 09h35 Chụp ảnh lưu niệm
09h35 – 09h55 Giải lao

🔷 PHIÊN CHUYÊN ĐỀ THỨ NHẤT 🔷

“Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu hoàn thiện pháp luật dân sự – kinh tế”

09h55 – 10h05 Tham luận 1: Yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật về tài sản, hợp đồng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Trình bày: TS. Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp
10h05 – 10h15 Tham luận 2: Yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng
Trình bày: Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10h15 – 10h25 Tham luận 03: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về tài chính-ngân hàng từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp fintech
Trình bày: Đại diện 01 doanh nghiệp Fintech
10h25 – 10h35 Tham luận 4: Yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trình bày: Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ
10h35 – 10h45 Tham luận 5: Đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật từ thực tiễn của doanh nghiệp.
Trình bày: Đại diện 01 doanh nghiệp
10h45 – 10h55 Tham luận 6: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: cơ hội cho khởi nghiệp sáng tạo và những định hướng hoàn thiện khung pháp lý.
Trình bày: Đại diện Cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam
10h55 – 11h05 Tham luận 7: Định hướng hoàn thiện pháp luật về tài chính, quản lý thuế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Trình bày: Đại diện Bộ Tài chính.
11h05 – 11h35 Tham luận: Những giải pháp trọng tâm để hoàn thiện pháp luật dân sự – kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Người điều phối: TS. Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp
Thành phần phiên thảo luận:Một số nhà quản lý, hoạch định chính sách và chuyên gia của các bộ, ngành.
11h35 – 11h40 Tóm tắt thảo luận Phiên thứ nhất
TS. Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp
11h40 – 13h00 Nghỉ trưa

🔷 PHIÊN CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI 🔷

“Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra trong phát triển chính phủ điện tử và đô thị thông minh.”

13h00 – 13h10 Tham luận 1: Yêu cầu và triển vọng ứng dụng các công nghệ 4.0 trong việc nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, vận hành chính phủ điện tử.
Trình bày: Đại diện Văn phòng Chính phủ
13h10 – 13h20 Tham luận 2: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hạ tầng số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trình bày: Đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
13h20 – 13h30 Tham luận 03: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật thúc đẩy vận hành chính phủ số ở Việt Nam qua góc nhìn của doanh nghiệp
Trình bày: Đại diện của doanh nghiệp
13h30 – 13h40 Tham luận 4: Xây dựng đô thị thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư – yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật
Trình bày: Đại diện Bộ Xây dựng
13h40 – 13h50 Tham luận 5: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật để doanh nghiệp tham gia thuận lợi hơn trong việc xây dựng thành phố thông minh.
Trình bày: Đại diện 01 doanh nghiệp
13h50 – 14h00 Tham luận 6: Quản lý thành phố Hà Nội theo mô hình đô thị thông minh và những vấn đề pháp lý đặt ra
Trình bày: Đại diện UBND thành phố Hà Nội
14h00 – 14h30 Thảo luận: Những giải pháp pháp lý trong xây dựng chính phủ điện tử và đô thị thông minh
Người điều phối: Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Bộ Tư pháp
Thành phần phiên thảo luận: Một số nhà quản lý, chuyên gia của các bộ, ngành, địa phương
14h30 – 14h40 Tóm tắt thảo luận Phiên thứ hai
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Bộ Tư pháp
14h40 – 15h00 Nghỉ giải lao

🔷 PHIÊN CHUYÊN ĐỀ THỨ BA 🔷

“Cách mạng công nghiệp 4.0 với vấn đề tiếp cận công lý, bảo vệ quyền con người và an ninh mạng.”

15h00 – 15h10 Tham luận 1: Thực trạng đấu tranh với tội phạm mạng bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trình bày: Đại diện Bộ Công an
15h10 – 15h20 Tham luận 2: : Pháp luật về an ninh mạng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Trình bày: Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông
15h20 – 15h30 Tham luận 03:Kiến nghị hoàn thiện pháp luật để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội
Trình bày: 01 doanh nghiệp về Blockchain
15h30 – 15h40 Tham luận 4: Hoàn thiện pháp luật về chứng cứ điện tử trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Trình bày: Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
15h40 – 15h50 Tham luận 5: Yêu cầu và triển vọng ứng dụng các công nghệ 4.0 trong thúc đẩy hiệu lực và hiệu quả của hoạt động tố tụng tại tòa án.
Trình bày: Đại diện Tòa án nhân dân tối cao
15h50 – 16h00 Tham luận 5: Định hướng cải cách tư pháp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Trình bày: Đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
16h00 – 16h30 Thảo luận: Những giải pháp trọng tâm để hoàn thiện hệ thống tư pháp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Người điều phối: TS. Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp
Thành phần phiên thảo luận: Một số nhà quản lý, hoạch định chính sách, chuyên gia của các ban, bộ, ngành.
16h30 – 16h35 Tóm tắt thảo luận Phiên thứ ba
TS. Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

🔷 PHIÊN BẾ MẠC 🔷

16h35 – 16h50 Phát biểu kết luận Hội thảo và truyền thông điệp
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
16h50 – 17h00 Bế mạc
 

 

 

Thông tin vé

HẠNG VIP

5.825.000 VND
Vé ngừng bán online

1. Được tham gia đầy đủ chương trình trong 2 ngày 23-24/6
2. Ghế ngồi khu vực zone VIP gần lãnh đạo.
3. Dùng tiệc trưa và giao lưu cùng lãnh đạo DN và lãnh đạo Nhà nước
4. Được cung cấp toàn bộ danh sách doanh nghiệp và danh sách khách hàng tham dự hội thảo.
5. Được trao tặng cuốn kỉ yếu sau hội thảo

HẠNG A

3.495.000 VND
Vé ngừng bán online

1. Được tham gia đầy đủ chương trình trong 2 ngày 23-24/6
2. Ghế ngồi khu vực zone A.
3. Dùng tiệc trưa và giao lưu cùng lãnh đạo DN và lãnh đạo Nhà nước
4. Được trao tặng cuốn kỉ yếu sau hội thảo

HẠNG CLASSIC

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

1. Vào cửa tham quan triển lãm miễn phí ngày 23/6
2. Được sắp xếp ghế ngồi khu vực zone B

Nhà tổ chức

ONPUN

Sứ mệnh của Onpun là phát triển các ứng dụng công nghệ, hỗ trợ và tư vấn pháp luật, chiến lược cho các công ty công nghệ. Thêm vào đó, sứ mệnh của Onpun là trở thành cầu nối giữa các công ty công nghệ.

Liên hệ nhà tổ chức