Giới thiệu

[ Viẹtnamese Below ]

Holi - festival of colours Holi is an ancient religious spring festival celebrated by Hindus. It was originally known as ‘Holika’ which celebrate on Phalgun Purnima come in February end or early March. The colorful festival, bridging the social gap and renew sweet relationships, has an ancient origin and celebrates the triumph of ‘good’ over ‘bad’.

It is also a festival of love and unity and celebrates the triumph of good over evil. The festival is vibrant colours - these colour are actually colours of joy, colours of love and colours that fill our life with happiness to the core of our hearts.

On this day, people hug and wish each other ‘Happy Holi’.

As one of INCHAM annual activities, this year Indian Business Chamber in Vietnam (INCHAM) will organized HOLI festival at WONDERLAND CLUB GARDEN, R11 Nguyen Van Linh Street, Tan Phong Ward, District 7 on March 19th, 2017 from 9:00 to 14:00pm

This year celebration will be on a larger scale with delicious Indian food accompanied with drinks, music, dance and games, which will entertain all the age group and make a day of happiness and remembrance for participants. Indian community and other foreign nationals are invited to join the event. 

 Ticket price include: Colour from India, Water ( non alcohol), Indian Food, music, dance and games.

Non Members: 250,000 VND

Non Members Child ( from 5 to 12 yrs): 100,000 VND

 

Lễ Hội Sắc Màu Holi

Holi - lễ hội màu sắc là lễ hội mùa xuân của tôn giáo cổ xưa người Hindu. Ban đầu nó được gọi là 'Holika' Lễ hội được tổ chức  vào tháng cuối hai hoặc đầu tháng Ba. Lễ hội đầy màu sắc với mục đích cao đẹp thu hẹp khoảng cách con người xã hội.

Holi cũng là một lễ hội của tình yêu và sự đoàn kết và kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Lễ hội là màu sắc rực rỡ - những màu sắc thực sự màu của niềm vui, màu của tình yêu và màu sắc lấp đầy cuộc sống của chúng ta hạnh phúc đến  của tâm hồn chúng ta. Vào ngày này, mọi người ôm và chúc nhau 'Happy Holi'.

Là một trong những hoạt động thường niên INCHAM, năm nay  Hiệp Hội Doanh Nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) sẽ tổ chức lễ hội Holi ở WONDERLAND CLUB GARDEN, đường R11 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7  vào ngày  19/3/2017 từ 9:00 đến 14:00.

Lễ kỷ niệm năm nay sẽ được mở rộng trên  quy mô lớn hơn với các món ăn ngon đến từ đất nước  Ấn Độ , âm nhạc, nhảy múa và trò chơi phù hợp với mọi lứa tuổi. Trong lễ hội mọi người sẽ tạt màu vào nhau để chào mừng mùa xuân và ước mong hạnh phúc đến với mọi người.  Sự kiện sẽ được tham gia bởi cộng đồng người Ấn ở thành phố Hồ Chí Minh và chào đón tất cả mọi người đến tham dự lễ hội độc đáo này.

Giá vé bao gồm: Bột màu từ Ấn Độ không độc hại, nước uống ( không cồn), thức ăn

Thông tin vé

Non Members

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Ticket price include: Colour from India, Water ( non alcohol), Indian Food, music, dance and games.
Giá vé bao gồm: Bột màu từ Ấn Độ không độc hại, nước uống ( không cồn), thức ăn, các hoạt động vui chơi, nhảy múa và ca nhạc.

Non Members Child ( from 5 to 12 yrs)

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Ticket price include: Colour from India, Water ( non alcohol), Indian Food, music, dance and games.
Giá vé bao gồm: Bột màu từ Ấn Độ không độc hại, nước uống ( không cồn), thức ăn, các hoạt động vui chơi, nhảy múa và ca nhạc.

Nhà tổ chức

INDIAN BUSINESS CHAMBER IN VIETNAM (INCHAM)

INCHAM was licensed and established in January 1999 with the objective to strengthen ties of Indian Businesses with the Vietnamese authorities for promoting 'Economic and Business' relations between Vietnam and India and also to be the focal point of the Indian Community in Vietnam.

Liên hệ nhà tổ chức