Giới thiệu

Chương trình Career Talk được phối hợp tổ chức bởi Chi hội Nhân sự Khách sạn Việt Nam VHRO, trực thuộc Hiệp hội Khách sạn Việt Nam, với các khoa Du lịch, khách sạn tại các trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp. Chương trình tạo môi trường gặp gỡ, trao đổi về nghề nghiệp cũng như phát triển sự nghiệp cá nhân dành cho học sinh, sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung. Đối với mỗi cá nhân việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân là một điều không hề dễ dàng, nó quyết định đến sự thành công hoặc thất bại trong tương lai.

Ngày 9 Tháng 11 năm 2019, chương trình sẽ được tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU

Thông tin vé

STUDENT

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Our Hospitality life!

Nhà tổ chức

Hội Nhân sự Khách sạn Việt Nam

Thuộc Hiệp hội Khách sạn Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức