Giới thiệu

 

Tổng quan

Không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại mà không có một chương trình quản lý nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất hay hàng hóa và dịch vụ chờ phân phối hiệu quả.

Bạn muốn công ty hoạt động với chi phí quản lý hiệu quả, luôn đủ hàng bán và đáp ứng nhu cầu khách hàng mà không cần dự trữ nhiều? Là nội dung chính sẽ được Ông Vũ Thế Dự - Sáng lập sáng lập viên Công ty tư vấn bán lẻ Athena và đồng sáng lập công ty Beautiful Mind Consulting - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện và tư vấn, chuyên thiết kế, xây dựng các chương trình truyền thông chiến lược, nâng tầm và chuyển đội đội ngũ qua mổ phỏng kinh doanh.

Các Chủ đề về quản lý hàng tồn

  1. Vòng quay hàng tồn lý tưởng
  2. Các chỉ số tồn kho quan trọng
  • Vòng quay hàng tồn kho
  • Chỉ số ngày tồn kho
  • Cấp độ dịch vụ khách hàng
  • Thời gian hàng tồn trung bình
  1. Chiến lược giảm hàng tồn kho
  2. Xác định chỉ số Hàng tồn an toàn
  3. Xác định các hàng hóa lưu thông nhanh, chậm và không lưu thông.

Ngày: 16/11/2018 (16:30-18:30) 

 

Thông tin vé

Standard fee

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Phí tham dự (café/nước uống): 100K/người

Nhà tổ chức

The Beautiful Mind Consulting

Beautiful Mind được thành lập vào năm 2009 với ý tưởng làm cho mọi người hiểu và nhận thức các vấn đề một cách dễ hiểu, vui và nhanh nhất, nhằm tạo cảm xúc giúp thôi thúc mọi người nhận thấy cần tham gia giải quyết vấn đề một cách tự nguyện.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp huấn luyện và tư vấn về truyền thông và thực thi chiến lược qua các phương tiện giải trí như qua phim ảnh, trò chơi kinh doanh tương tác hay qua mô hình kinh doanh giả lập, mô phỏng các tình huống kinh doanh thực tế để giúp người tham gia trải nghiệm, nhận ra vấn đề, làm chủ các giải pháp và hơn hết giúp nâng cao khả năng tự khám phá, học hỏi nhanh để có thể hiện thức hóa tầm nhìn của chính người học và của doanh nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức