Giới thiệu

  

Coaching Skills - Huấn luyện nhân viên là gì?
=> Huấn luyện nhân viên là quá trình áp dụng phương pháp đào tạo cụ thể để để định hướng nhận thức, rèn luyện phát triển năng lực cho nhân viên, tôi luyện những kỹ năng, thế mạnh đã có, trau dồi thêm kỹ năng mới, sẵn sàng đối mặt với thử thách và yêu cầu thực tế công việc.

Là khuyến khích nhân viên mạnh dạn đóng góp ý kiến, vận dụng óc sáng tạo trong công việc, phát huy tối đa năng lực của nhân viên để đạt được kết quả cao nhất dựa trên những nguồn lực sẵn có của bản thân và doanh nghiệp.

👉 Khóa học cung cấp cho Nhà quản lý 4 phương pháp huấn luyện hiệu quả và 05 kỹ thuật phản hồi giúp gia tăng động lực, năng lực của nhân viên.
👉 Khóa học cung cấp 8 kỹ năng cần thiết để việc huấn luyện trở nên nhanh chóng và hiệu quả cao nhất.
👉 Khóa học Coaching Skills trang bị những kiến thức và kỹ năng để nâng tầm lãnh đạo của Quản lý cấp trung
👉 Khóa học Coaching Skills – Kỹ Năng Huấn Luyện Dành Cho Nhà Quản Lý sẽ giúp cho Nhà quản lý nâng cao khả năng:

🔸 Hỏi đúng câu hỏi trước khi đưa ra lời khuyên;
🔸 Cung cấp sự hỗ trợ mà nhân viên cần để đạt được hiệu suất cao nhất;
🔸 Đưa ra những phản hồi mà nhân viên có thể áp dụng trên thực tế;
🔸 Lôi cuốn nhân viên, khuyến khích sự độc lập;
🔸 Uốn nắn kỹ năng nhân viên cho phù hợp với nhu cầu của tổ chức;
🔸 Điều chỉnh cách tiếp cận của bạn

VMP Academy có tổ chức dành cho doanh nghiệp (In-house) và Cá nhân (Public)
 

Thông tin vé

VIP

6.490.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VMP ACADEMY - HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VMP

VMP Academy – Học viện Đào tạo VMP ra đời từ năm 2011, VMP không ngừng liên tục phát triển bằng việc cập nhật, thiết kế, đổi mới các chương trình đào tạo, xây dựng các khóa học, huấn luyện phù hợp với xu hướng đổi mới thị trường nhằm giúp hoàn thiện cho từng đội ngũ nhân sự trong Doanh Nghiệp.
Hiện nay VMP đang triển khai ba hoạt động chính:
1. Đào tạo tại VMP – Public Training
2. Đào tạo theo nhu cầu Doanh nghiệp – Inhouse Training
3. Dịch vụ tư vấn, xây dựng lộ trình đào tạo cho Doanh Nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức