Giới thiệu

Huấn luyện Kiện toàn hoàn thiện kế toán thuế,

Quyết toán thuế và tối ưu thuế phải nộp

Quyết toán thuế TNDN hàng năm là yêu cầu bắt buộc nhưng luôn là nỗi lo lắng của kế toán và chủ doanh nghiệp. Hiện nay pháp luật thuế TNDN đã thay đổi nhiều, mấu chốt của vấn đề không còn lệ thuộc vào hóa đơn mà phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức tổ chức quản trị công tác kế toán thuế, soạn thảo, ban hành bộ hồ sơ biểu mẫu kế toán thuế hoàn chỉnh cho mọi giao dịch hiện tại và trong tương lai. Nếu làm được vậy, công ty của bạn có thể tối ưu hàng tỉ động chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hàng năm.

Hiệu quả đo ngay bằng tiền...!

Chẳng hạn, dự kiến tiền thuế TNDN phải nộp của công ty bạn năm 2017 là 200.000.000 đ và còn tiềm ẩn rủi ro thì....​sau khóa học này chúng tôi giúp bạn chỉ nộp khoảng 50.000.000 đ và hết rủi ro một cách HỢP PHÁP & AN TOÀN! Đó là giá trị THỰC DỤNG nhất hơn tất cả lời cam kết!

Kiện toàn hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế, quyết toán và tối ưu thuế phải nộp | 24/6 tại TP HCM - 17/6 tại Hải Phòng

Quyết toán thuế TNDN hàng năm là yêu cầu bắt buộc nhưng luôn là nỗi lo lắng của kế toán và chủ doanh nghiệp. Hiện nay pháp luật thuế TNDN đã thay đổi nhiều, mấu chốt của vấn đề không còn lệ thuộc vào hóa đơn mà phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức tổ chức quản trị công tác kế toán thuế, soạn thảo, ban hành bộ hồ sơ biểu mẫu kế toán thuế hoàn chỉnh cho mọi giao dịch hiện tại và trong tương lai. Nếu làm được vậy, công ty của bạn có thể tối ưu hàng tỉ động chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hàng năm. Xem thêm để biết cần làm gì...

Hiệu quả đo ngay bằng tiền...!

Chẳng hạn, dự kiến tiền thuế TNDN phải nộp của công ty bạn năm 2017 là 200.000.000 đ và còn tiềm ẩn rủi ro thì....​sau khóa học này chúng tôi giúp bạn chỉ nộp khoảng 50.000.000 đ và hết rủi ro một cách HỢP PHÁP & AN TOÀN! Đó là giá trị THỰC DỤNG nhất hơn tất cả lời cam kết!

1 ngày HUẤN LUYỆN LÀM QUY CHẾ, QUY CHUẨN, BIỂU MẪU ỨNG DỤNG

Bộ quy chế tài chính, thương mại, kiểm soát nội bộ    ​Làm cơ sở ghi nhận và giải trình chi phí tính thuế & quy chuẩn hồ sơ thuế

Quy chế nhân sự tiền lương, định mức công tác phí, lưu trú, xăng xe, điện thoại....    Để được ghi nhận tất cả là chi phí và không lo xuất toán

Các biểu mẫu giao dịch trong kế toán thuế với cơ quan quản lý    Để làm đúng, làm đủ và không bỏ qua bất kỳ quyền lợi nào về thuế

Bộ biểu mẫu, chứng từ tương ứng với mọi khoản khoản mục chi phí tính thuế     Để kiện toàn hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế, giúp giải trình hiệu quả

Mẫu quản trị & kiểm soát kế toán thuế dành cho nhà quản lý, kế toán trưởng hay giám đốc     Kiểm soát chất lượng công tác kế toán thuế​

Học viên được tặng bộ mẫu ứng dụng:

CẤU TRÚC BỘ TÀI LIỆU và TRÌNH TỰ HUẤN LUYỆN CHO HỌC VIÊN

  1. Quy chế lương và tính các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công vào chi phí tính thuế với điều kiện áp dụng: BHXH tối ưu nhất so với chi phí nhân sự tiền lương lớn nhất khi tính thuế TNDN.
  2. Mẫu bảng lương, tính thưởng để giải trình tốt đẹp với cả số liệu bảo hiểm lẫn cơ quan thuế
  3. Quy chế công tác phí và định mức chi phí chi tiêu cho công tác phí, lưu trú, di chuyển, khoán xăng xe, khoán điện thoại: để ghi nhận toàn bộ các khoản chi phí này khi phát sinh kể cả trường hợp không có hóa đơn tài chính hoặc chi trả bằng thẻ ngân hàng của nhân viên.
  4. Quy chế & kiểm soát nội bộ về Tài chính - Thương mại - Hàng tồn kho: Tạo ra hành lang, quy định, định mức để xử lý chi phí và thành phần hồ sơ đối với các khoản: chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hàng cho tặng, khuyến mãi, giảm giá, hàng bán trả lại, xử lý hàng hết hạn sử dụng, hàng thất thoát hư hỏng...
  5. Các bộ tiêu chuẩn, mẫu quyết định, giấy đề nghị, tờ trình đối với: Xử lý tổn thất hàng tồn kho, CCDC, TSCĐ, trích trước quỹ lương, dự phòng tổn thất đầu tư tài chính, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi, trích trước quỹ lương, trích trước chi phí đối với khoản điều chỉnh tăng doanh thu, trích khấu hao nhanh tài sản cố định.
  6. Kèm theo tất cả các biểu mẫu phục vụ cho tác nghiệp và hạch toán các khoản mục hoặc công việc nêu trên.

TẶNG KÈM THEO: Bài giảng nghiệp vụ và các chiêu thức tối ưu thuế thông qua việc ghi nhận chi phí theo các quy chế, các văn bản pháp lý tham khảo...

GIÁ TRỊ ỨNG DỤNG

  • Chuẩn hóa toàn bộ hồ sơ, chứng từ, điều kiện ghi nhận toàn bộ chi phí được trừ khi tính thuế TNDN trong doanh nghiệp.
  • Sử dụng lâu dài trong công tác kế toán thuế, kiểm soát nội bộ, cập nhật liên tục theo chính sách thuế và tài chính kế toán doanh nghiệp.
  • Tạo ra cơ sở pháp lý và hồ sơ vững vàng giúp giải trình toàn bộ chi phí tính thuế của doanh nghiệp đều là hợp lý, loại bỏ nguy cơ xuất toán trong các kỳ kiểm tra thuế.
  • Với tất cả các chi phí nêu trên, doanh nghiệp thường bỏ sót hoặc không biết cách hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thì nay với bộ tài liệu này có thể thực hiện tốt và mang lại giá trị TỐI ƯU THUẾ hàng năm lên đến hàng tỉ đồng.

Khai giảng tháng 6/2017. Học viên học xong được cấp quyền sử dụng, download, update bộ ứng dụng vĩnh viễn trên giamdoc.net

Thông tin vé

Standard (Giảm 30%)

6.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Stat-up Coaching

Start-UP Coaching | Nhà tư vấn & đào tạo phát triển kinh doanh, với lịch sử 15 năm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Liên hệ nhà tổ chức