Giới thiệu

Tên show: “LOST & DRINK CHILL”

Chủ đề Show 1: LA LA LAND

***Lưu ý: Đặt chỗ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần cho ngày 29/01

(Vui lòng đến sớm 30ph để chọn chỗ ngồi phù hợp nhất)

Thông tin vé

PHỤ THU (chưa bao gồm nước)

300.000 VND
500.000 VND Vé ngừng bán online

Phụ thu chưa bao gồm nước

Nhà tổ chức

MAMA ENTERTAINMENT

MAMA ENT

Liên hệ nhà tổ chức