Giới thiệu

Năm 2017 đang đến và các doanh nghiệp tại Việt Nam bước vào giai đoạn “nước rút” để lập kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có mức độ hội nhập toàn cầu sâu và rộng nhất. Trong khu vực, Việt Nam là thành viên trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Thị trường bây giờ không chỉ là Việt Nam với 90 triệu dân mà là ASEAN có trên 600 triệu người tiêu dùng với hàng rào thuế quan gần như bằng 0%. Ở quy mô rộng lớn hơn, việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Thương mại tự do với Châu Âu (EUFTA), đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ đẩy nhanh việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới với GDP chiếm 40% toàn cầu. Đứng trước những chuyển biến nhanh chóng đó, các doanh nghiệp tại Việt Nam cần nhận thức rõ những tác động từ bên ngoài đến cơ hội và đe dọa trong xây dựng chiến lược kinh doanh và hoạch định ngân sách cho 2017 và các năm tiếp theo.

 

Hiểu được những trăn trở hiện nay của quý doanh nghiệp, Viện Marketing và Quản trị Việt Nam (VMI) mở chương trình huấn luyện thiết kế riêng cho doanh nghiệp (In-house Training) chuyên đề “Lập Kế Hoạch Kinh Doanh và Ngân Sách trong bối cảnh hội nhập (AEC, EUFTA, TPP)” nhằm giúp các doanh nghiệp có đủ kiến thức cần thiết để lập kế hoạch kinh doanh và hoạch định ngân sách chuyên nghiệp, sẵn sàng đương đầu với môi trường kinh doanh hội nhập mang tính lịch sử của kinh tế Việt Nam trong năm 2017 và các năm tới.

Thời gian, địa điểm và chi phí vui lòng xem thông tin bên dưới.

 

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Ngày 1: Lập kế hoạch kinh doanh

• Phân tích hiện trạng (Situation analysis)

• Tác động của hội nhập (tham gia các hiệp ước AEC, TPP, FTA…) đến chiến lược cạnh tranh và kế hoạch kinh doanh

• Chiến lược cạnh tranh (Competitive strategy)

• Kế hoạch marketing (Marketing plan)

• Tổ chức nhân sự (Organization and Management team)

• Kế hoạch thực thi (Implementation plan)

Ngày 2: Dự báo và lập ngân sách

• Dự báo kinh doanh (Business forecasting)

• Hiểu về ngân sách (Budgeting concept)

• Hoạch định ngân sách (Budget planning)

• Sử dụng và thực thi ngân sách (Budget application)

• Các nguyên tắc sử dụng ngân sách hiệu quả (Effective use of budget)

 

Đọc brochure tại http://vmi.edu.vn/wp-content/uploads/docs/Brochure_final_3.pdf

Thông tin vé

Vé đăng kí theo doanh nghiệp

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Viện Marketing và Quản trị Việt Nam

Viện Marketing và Quản Trị Việt Nam (Vietnam Marketing and Management Institute – VMI) là Viện nghiên cứu và đào tạo hướng tới mục tiêu trở thành đại diện quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại. Nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam, VMI đưa ra những mục tiêu lớn và sứ mệnh như sau:


Sứ mệnh

Đem lại lợi ích cho quốc gia trên cơ sở nghiên cứu - ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại.


Mục tiêu

• Nâng tầm tri thức Marketing và Quản trị Việt Nam lên trình độ thế giới, đồng thời đóng góp vào kho tàng kiến thức quản trị thế giới trên cơ sở những nghiên cứu từ thực tế Marketing và Quản trị của Việt Nam.
• Tập hợp và thu hút các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực, nghiên cứu, giảng dạy, và tư vấn trong và ngoài nước; đóng góp vào việc phát triển năng lực lãnh đạo của các doanh nghiệp/tổ chức Việt Nam.
• Thực hiện việc chia sẻ, phổ biến những tri thức Marketing và Quản trị tiên tiến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Việt Nam. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp đối với việc nghiên cứu ứng dụng Marketing và Quản trị nhằm tạo giá trị gia tăng cho tổ chức và doanh nghiệp.


Lĩnh vực hoạt động

• Nghiên cứu và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại vào bối cảnh Việt Nam, đóng góp những điển cứu từ việc nghiên cứu các doanh nghiệp/ tổ chức Việt Nam vào các lý thuyết chung của thế giới.
• Huấn luyện, đào tạo, và tư vấn đội ngũ Marketing và Quản trị tiên tiến
• Trao đổi, hợp tác quốc tế về Marketing và Quản trị hiện đại
• Kết nối công đồng doanh nghiệp với các tổ chức hàn lâm, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia nhằm mang đến và nâng cao giá trị doanh nghiệp.


Tầm nhìn

VMI là tổ chức xã hội về nghiên cứu và ứng dụng Marketing và Quản trị hàng đầu Việt Nam, hướng tới trở thành đại diện quốc gia trong các hợp tác và trao đổi quốc tế.


Giá trị

Kết nối - Hàn Lâm - Ứng dụng

Liên hệ nhà tổ chức