Giới thiệu

How to build a rational and persuasive personnel restructure plan
Cách thức xây dựng phương án sử dụng lao động hợp lý và thuyết phục

2023 is deemed an important milestone in the field of human resources with a wave of “layoff” spreading across big enterprises in the world as well as in Vietnam. Facing challenges to recover and develop after the heavy impact of COVID-19, enterprises have to find ways to maximise revenue and cut down on operating costs. Therefore, retrenchment is a priority option for consideration by enterprises at the present time.
2023 là một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực nhân sự khi ghi nhận làn sóng “layoff” của các doanh nghiệp lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đứng trước những thách thức để phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng nặng nề từ Covid 19, các doanh nghiệp phải tìm cách tối đa hóa doanh thu song song với cắt giảm chi phí vận hành. Do vậy, cắt giảm các nhân sự là một phương án được các doanh nghiệp ưu tiên xem xét ở thời điểm hiện tại.

However, in order to lay off a large number of employees, enterprises must ensure compliance with the provisions of Vietnamese labour law, especially the requirements for building and implementing personnel restructure plan. In case the enterprises fail to comply or improperly respect this regulation, the enterprises will face the risk of being complained or sued by the employee(s) due to the wrongful unilateral termination of the employment contracts.
Tuy nhiên, để có thể cho một số lượng lớn người lao động thôi việc, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật lao động Việt Nam, đặc biệt là yêu cầu xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định này, doanh nghiệp 
sẽ đối diện với rủi ro bị người lao động khiếu nại, khiếu kiện do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Acknowledging that situation, Phuoc & Partners will hold in this October the Legal Talk #9 with the topic “How to build a rational and persuasive personnel restructure plan”. By attending the seminar, you will be provided with the necessary knowledge and skills to build a legal and persuasive personnel restructure plan which can help enterprises mitigate potential legal risks from termination of employment relations due to changes in structure and technology. Thấu hiểu được vấn đề đó, tháng 10 này, Phuoc & Partners hân hạnh được giới thiệu và đồng hành với quý anh/chị Hội thảo Legal Talk #9 với chủ đề “Cách thức xây dựng phương án sử dụng lao động hợp lý và thuyết phục”. Đến với hội thảo, anh/chị sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng phương án sử dụng lao động một cách hợp pháp và thuyết phục, từ đó giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro pháp lý có thể xảy ra khi chấm dứt quan hệ lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ.

 

 

Thông tin vé

Vé thông thường (áp dụng cho vé offline)

850.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé thông thường: 850.000/vé: áp dụng cho cá nhân tham gia trực tiếp tại Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà trong Hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng. Vé đã mua không hoàn lại.

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé offline)

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 1: 800.000/vé: áp dụng cho cá nhân đăng ký sớm để tham gia trực tiếp tại Hội thảo (số lượng có hạn)

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà trong Hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng.

Vé thông thường (áp dụng cho vé online)

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé thông thường: 550.000/vé: áp dụng cho cá nhân tham gia online Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, các tài liệu. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng.

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé online)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé online): 500.000 VNĐ/vé online – ưu đãi dành cho 10 người tham dự đăng ký và thanh toán sớm nhất;

Lưu ý: Tiền vé trên bao gồm VAT, phí tham dự. Các ưu đãi của mỗi loại vé sẽ không được đồng thời áp dụng.

Vé ưu đãi 2 (áp dụng cho vé offline)

2.250.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 2 (chỉ áp dụng cho vé offline): 2.250.000 VNĐ/3 vé – ưu đãi dành cho nhóm 03 người tham dự đăng ký và thanh toán cùng nhau.

Lưu ý: Tiền vé trên bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà (nếu có) trong hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé sẽ không được đồng thời áp dụng.

Nhà tổ chức

Phuoc & Partners Law Firm

Phuoc & Partners has a long and proud history of nearly 20 years of advisory and litigation services in Vietnam and currently have a combined team of nearly 80 highly experienced professionals in our three offices in Ho Chi Minh City, Hanoi & Danang. We are a full service legal practice with a focus on the following practices: Taxation, Labour & Employment, Corporate, M&A, Foreign Investment, Commerce, Real Estate & Construction, Banking & Finance, IP, Dispute Resolution as well as Regulatory & Trade.

Liên hệ nhà tổ chức