Giới thiệu

⭕ 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐇𝐎𝐖💐💐 : 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒐̣𝒄
𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐀𝐥𝐛𝐮𝐦 " 𝑻𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒗𝒖̣𝒕 𝒃𝒂𝒚 "
Khách Mời Đặt Biệt : 𝑯𝒐̂̀ 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑫𝒖̃𝒏𝒈 - 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 𝑯𝒂̣𝒏𝒉
🏷 25 .11 .2022 ( THỨ SÁU )

Sơ đồ sân khấu

Khu vực trệt

Khu vực Lầu

 

 

Thông tin vé

VÉ VÀNG

500.000 VND
Vé ngừng bán online

VÉ XANH LÁ

300.000 VND
Vé ngừng bán online

VÉ XANH ĐEN

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Phòng Trà Không Tên

Nơi thăng hoa với âm nhạc

Liên hệ nhà tổ chức