Giới thiệu

Liveshow mang tên Tái Sinh của Ưng Hoàng Phúc lần đầu tiên sau 18 năm ca hát. Liveshow còn có sự gặp mặt của các ca sĩ khách mời tên tuổi như: Thu Minh, Quang Dũng, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thuỷ và nhóm Oplus

Thời gian: Ngày 10.3.2018
Địa điểm: Cung Văn Hoá Hữu Nghị Hà Nội - Thăng Long Hà Nội.
Tổng đạo diễn: Nguyễn Quang Huy
Giám đốc sản xuất: Henry Nguyễn
Biên tập: Hoàng Kim

 

Thông tin vé

600,000 VND

600.000 VND
Vé ngừng bán online

600,000 VND

600.000 VND
Vé ngừng bán online

600,000 VND

600.000 VND
Vé ngừng bán online

600,000 VND

600.000 VND
Vé ngừng bán online

600,000 VND

600.000 VND
Vé ngừng bán online

600,000 VND

600.000 VND
Vé ngừng bán online

600,000 VND

600.000 VND
Vé ngừng bán online

600,000 VND

600.000 VND
Vé ngừng bán online

600,000 VND

600.000 VND
Vé ngừng bán online

800,000 VND

800.000 VND
Vé ngừng bán online

800,000 VND

800.000 VND
Vé ngừng bán online

800,000 VND

800.000 VND
Vé ngừng bán online

800,000 VND

800.000 VND
Vé ngừng bán online

800,000 VND

800.000 VND
Vé ngừng bán online

800,000 VND

800.000 VND
Vé ngừng bán online

800,000 VND

800.000 VND
Vé ngừng bán online

800,000 VND

800.000 VND
Vé ngừng bán online

800,000 VND

800.000 VND
Vé ngừng bán online

1,000,000 VND

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1,000,000 VND

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1,000,000 VND

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1,000,000 VND

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1,000,000 VND

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1,000,000 VND

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1,000,000 VND

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1,000,000 VND

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1,000,000 VND

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1,200,000 VND

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

1,200,000 VND

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

1,200,000 VND

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

1,200,000 VND

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

1,200,000 VND

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

1,200,000 VND

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

1,200,000 VND

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

1,200,000 VND

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

1,200,000 VND

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

1,500,000 VND

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

1,500,000 VND

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

1,500,000 VND

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

1,500,000 VND

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

1,500,000 VND

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

1,500,000 VND

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

1,500,000 VND

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

1,500,000 VND

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

1,500,000 VND

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

2,000,000 VND

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

2,000,000 VND

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

2,000,000 VND

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

2,000,000 VND

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

2,000,000 VND

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

2,000,000 VND

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

2,000,000 VND

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

2,000,000 VND

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

2,000,000 VND

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 2,500,000 VND

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 2,500,000 VND

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 2,500,000 VND

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 2,500,000 VND

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 2,500,000 VND

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 2,500,000 VND

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 2,500,000 VND

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 2,500,000 VND

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 2,500,000 VND

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

S.VIP - 3,000,000 VND

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

S.VIP - 3,000,000 VND

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

S.VIP - 3,000,000 VND

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

S.VIP - 3,000,000 VND

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

S.VIP - 3,000,000 VND

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

S.VIP - 3,000,000 VND

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

S.VIP - 3,000,000 VND

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

S.VIP - 3,000,000 VND

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

S.VIP - 3,000,000 VND

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

DIAMOND - 5,000,000 VND

5.000.000 VND
Vé ngừng bán online

DIAMOND - 5,000,000 VND

5.000.000 VND
Vé ngừng bán online

DIAMOND - 5,000,000 VND

5.000.000 VND
Vé ngừng bán online

DIAMOND - 5,000,000 VND

5.000.000 VND
Vé ngừng bán online

DIAMOND - 5,000,000 VND

5.000.000 VND
Vé ngừng bán online

DIAMOND - 5,000,000 VND

5.000.000 VND
Vé ngừng bán online

DIAMOND - 5,000,000 VND

5.000.000 VND
Vé ngừng bán online

DIAMOND - 5,000,000 VND

5.000.000 VND
Vé ngừng bán online

DIAMOND - 5,000,000 VND

5.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Unicorn

Nhà cung cấp dịch vụ biểu diễn nghệ thuật giải trí và sự kiện hàng đầu Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức