Giới thiệu

Nội dung:
- Xu hướng phát triển ngành tiếp thị trong tương lai và tương lai ngành tiếp thị
- Kiến thức tổng quan về tiếp thị số
- Một số mô hình tiếp thị số
- Ứng dụng tiếp thị sốKết quả sau khi tham dự:
- Biết vận dụng cách làm Digital Marketing hiệu quả vào đời sống
- Mở rộng mối quan hệ với các chuyên gia Digital Marketing
- Tạo nguồn thu nhập mới do biết Digital Marketing
- Hệ thống hóa kiến thức Speaker: Mr Phạm Hồng Tài - CEO tại Spacesoft 


13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, trải qua nhiều vị trí khác nhau trong một số ngân hàng như Trưởng bộ phận phát triển phần mềm, Phó Phòng công nghệ thông tin, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Giám đốc chi nhánh.

Thông tin vé

Vé Miễn Phí

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé Miễn Phí

Nhà tổ chức

Lookinside Bookcafe

Lookinside Bookcafe Nơi gặp gỡ những con người tích cực yêu cuộc sống có mơ ước để phát triển bản thân khởi nghiệp và thành công.

Liên hệ nhà tổ chức