Giới thiệu

Đêm nhạc Mỹ Linh

Mây xin phép phụ thu:

  • Khu Thảnh Thơi: Phụ thu 1200k
  • Khu Bềnh Bồng: Phụ Thu 1000k/người
  • Khu Mơ Màng: Phụ Thu 750k/người
  • Khu Nhởn Nhơ: Phụ Thu 500k/người

​***Vé trẻ em (dưới 1m3) vui lòng nhập mã: VETREEMMLTTKB để giảm 30%. 
(Lưu ý: vui lòng không mua cùng lúc vé trẻ em và vé người lớn trong 1 lần thanh toán)     

---------------------------------------------------

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hotline: 0912.946.549 và 0912.966.549

Facebook: May Lang Thang

✪ Cùng tận hưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong "Đêm-nhạc-trên-Mây" tại

✅ Mây Lang Thang Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCmuyY1dp4nY34jnCpB252hg

VUI LÒNG KHÔNG MANG THEO ĐỒ ĂN THỨC UỐNG

  ☁️ Mọi sai sót về thời gian,địa điểm show đã ghi rõ bên Mây không chịu trách nhiệm về việc đi sai thời gian,địa điểm

 

 

 

Thông tin vé

THẢNH THƠI

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

BỀNH BỒNG

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

MƠ MÀNG

750.000 VND
Vé ngừng bán online

NHỞN NHƠ

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

MÂY LANG THANG

✪ Địa chỉ Mây in Cadasa: http://surl.li/cbgfg
✪ Cùng tận hưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong "Đêm-nhạc-trên-Mây" tại
✅Facebook: https://www.facebook.com/MaylangthangDalat
✅ Mây Lang Thang Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCmuyY1dp4nY34jnCpB252hg

Liên hệ nhà tổ chức