Giới thiệu

Liveshow Thái Đinh - Nam Kun

Mây xin phép phụ thu:

  • Khu Bềnh Bồng: Phụ Thu 850/người ( 3 hàng đầu sát sân khấu, tự do chọn chỗ ngồi lúc check in)
  • Khu Mơ Màng: Phụ Thu 550k/người( 6 hàng tiếp theo, tự do chọn chỗ ngồi lúc check in)
  • Khu Nhon Nho: Phụ Thu 350k/người (Khu khán đài, tự do chọn chỗ ngồi lúc check in)

***PHỤ THU DÀNH CHO TRẺ EM (dưới 1m3) vui lòng nhập mã: VETREEMMLTTKB để giảm 50%. (Lưu ý, vui lòng không mua cùng lúc CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN trong 1 lần thanh toán)

VUI LÒNG KHÔNG MANG THEO ĐỒ ĂN THỨC UỐNG

  ☁️ Mọi sai sót về thời gian,địa điểm show đã ghi rõ bên Mây không chịu trách nhiệm về việc đi sai thời gian,địa điểm

 

***Vé trẻ em (dưới 1m3) vui lòng nhập mã: VETREEMMLTTKB để giảm 50%. (Lưu ý: vui lòng không mua cùng lúc vé trẻ em và vé người lớn trong 1 lần thanh toán)

Thông tin vé

Khu Bềnh Bồng

850.000 VND
Vé ngừng bán online

Ghế đã chọn chỉ mang tính chất bạn đã đặt vé khu Bềnh Bồng thành công, vui lòng đến sớm để được vị trí tốt nhất

Khu Mơ Màng

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Ghế đã chọn chỉ mang tính chất bạn đã đặt vé khu Mơ Màng thành công, vui lòng đến sớm để được vị trí tốt nhất

Khu Nhởn Nhơ

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Ghế đã chọn chỉ mang tính chất bạn đã đặt vé khu Nhởn Nhơ (khán đài) thành công, vui lòng đến sớm để được vị trí tốt nhất

Nhà tổ chức

MÂY LANG THANG

Mây lang thang cùng những Đêm-nhạc-trên-mây sẽ là nơi bạn ngồi lại, tâm sự cùng âm nhạc và những câu chuyện kể trong một không gian đầy sao và se lạnh giữa núi đồi Đà Lạt, trong và thơ...

Liên hệ nhà tổ chức