Giới thiệu

Khóa học

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CHO

NHÀ QUẢN LÝ

 

Nếu bạn là một Quản lý hay đang trên con đường đặt những nền mống quản lý đầu tiên cho sự nghiệp, thì đây là tất cả những gì bạn tìm kiếm! Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý” của Trường đào tạo Doanh Nhân PTI sẽ giúp bạn xây dựng một lực lượng quản lý cấp trung, được trang bị kỹ năng quản trị tổng quát để thực thi các chiến lược của CEO một cách hiệu quả nhất.

 

 

Những nhà quản lý có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp. Họ là mắt xích, cầu nối giữa Ban lãnh đạo công ty và đội ngũ nhân viên. Đây là những người truyền đạt, lên kế hoạch, chỉ đạo nhân viên thực hiện, biến các ý tưởng của Ban lãnh đạo trở thành hiện thực.

 

Tuy nhiên có không ít quản lý cấp trung gặp bế tắc khi đứng giữa Ban lãnh đạo và nhân viên. Các nhà quản lý cần phải phân biệt rất rõ về năng lực chuyên môn và năng lực quản trị. Một chuyên gia có thể giỏi chuyên môn, nhưng lại va phải khó khăn trong vai trò nhà quản lý. Vì nhà quản lý phải quản lý công việc và quản lý con người, sự thành công của nhà quản lý là thông qua người khác và tạo ra một đội ngũ kế thừa năng lực cao. 

 

 

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc đào tạo & phát triển nguồn nhân lực;
 • Hiểu được cần làm gì để đào tạo đạt hiệu quả;
 • Hiểu được tại sao cần phát triển nguồn nhân lực;
 • Biết được chân dung của một nhà quản lý thực sự với các các kỹ năng quản trị và tổ chức;
 • Biết cách tạo sức ảnh hưởng, xây dựng phong cách lãnh đạo cùng các kỹ năng như tạo động lực làm việc cho nhóm, kỹ năng giao tiếp, xử lý xung đột nhóm...

 

Hãy tham gia ngay nếu bạn thuộc một trong số những đối tượng sau:

 • Nhân viên muốn trang bị thêm kỹ năng quản trị tổng quát, kỹ năng mềm cho công việc và cuộc sống hiệu quả hơn.
 • Giám đốc, trưởng hoặc phó phòng, giám sát…
 • Nhân viên có định hướng thăng tiến lên làm quản lý.

 

ĐẾN VỚI KHÓA HỌC, BẠN SẼ ĐƯỢC TÌM HIỂU VỀ

 

1. Năng lực lãnh đạo và quản lý:

 • Định nghĩa, vai trò của người lãnh đạo
 • Sự khác biệt giữa người quản lý và người lãnh đạo
 • Năng lực quản lý, công cụ quản lý
 • Năng lực lãnh đạo, phong cách lãnh đạo tình huống
 • Sự khác nhau giữa Leader và Leadership
 • Nghệ thuật tạo ảnh hưởng tích cực
 • Các yếu tố tạo ra quyền lực lãnh đạo

 

2. Nghệ thuật giao tiếp, trình bày và thuyết phục dành cho nhà quản lý:

 • Khắc phục rào cản giao tiếp
 • Kỹ năng thể hiện và quan sát
 • Giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
 • Nghệ thuật lắng nghe
 • Kỹ năng dẫn dắt cuộc họp hiệu quả
 • Phương pháp và quy trình tiếp nhận thông tin, phản hồi thông tin giữa các cấp
 • Kỹ năng trình bày và thuyết trình kế hoạch, báo cáo

 

3. Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả:

 • Cách nhận dạng vấn đề
 • Quy trình giải quyết vấn đề
 • Phương pháp phát triển các giải pháp thay thế
 • Phương pháp thu phục sự đồng thuận
 • Vai trò là người giải quyết vấn đề của lãnh đạo.

 

4. Nghệ thuật động viên, tạo động lực làm việc cho nhân viên:

 • Hiểu về con người
 • Nghệ thuật đắc nhân tâm tạo tinh thần tích cực cho nhân viên
 • Ứng dụng các nguyên tắc, lý thuyết của thuật động viên
 • Tạo "lửa" thông qua thiết lập mục tiên SMART
 • Đánh thức "khả năng thể hiện" tiềm ẩn
 • Phân tích các nhu cầu động viên của nhân viên
 • Phương pháp động viên nhân viên

 

5. Kỹ năng làm việc nhóm:

 • Quá trình xây dựng đội nhóm
 • Yếu tố nền tảng để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả cao
 • Xử lý các vấn đề nội bộ và bên ngoài
 • Vai trò của người lãnh đạo trong nhóm
 • Người điều phối, trung gian và đàm phán
 • Phương pháp và công cụ làm việc nhóm
 • Các thuận lợi và rào cản khi làm việc nhóm

Thông tin vé

STANDARD

6.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận

Nhà tổ chức

TỔ CHỨC GIÁO DỤC PTI

Tổ chức Giáo dục PTI được thành lập năm 2008, trải qua gần một thập kỷ PTI đã lớn mạnh và trở thành một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong đào tạo doanh nhân và tư vấn doanh nghiệp. Từ năm 2010, PTI đã mở rộng hợp tác, đào tạo, trao đổi giảng viên với các tổ chức đào tạo nước ngoài như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Singapo… Hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo, PTI còn hướng tới việc đào tạo cho các nhà quản lý nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.Cập nhật thông tin nhà tổ chức ở đây

Liên hệ nhà tổ chức