Giới thiệu

 

MỤC TIÊU HƯỚNG ĐẾN

-Hiểu đúng về nguyên nhân bạn học Tiếng Anh đã lâu nhưng không thể giao tiếp

-Hướng người tham gia đến những giải pháp để tự cải thiện và thay đổi tư duy về Tiếng Anh giao tiếp

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

-Những người đang gặp khó khăn trong vệc giao tiếp tiếng Anh mà không biết nguyên nhân vì đâu hay những bạn học Tiếng Anh mãi mà không tiến bộ được.

Thông tin vé

English Workshop 22 Tuổi - Giá Tiêu Chuẩn

79.000 VND
Vé ngừng bán online

English Workshop 22 Tuổi - Giá Combo 2

149.000 VND
Vé ngừng bán online

English Workshop 22 Tuổi - Giá Combo 4

279.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Clever English Education

Cộng Đồng Học Giao Tiếp Tiếng Anh Và Cùng Nhau Chữa Bệnh Mất Gốc

Liên hệ nhà tổ chức