Giới thiệu

Nội dung workshop
1. Hệ thống pháp luật Mỹ - nền tảng của cả đời sống chính trị và kinh tế.
2. Tầm quan trọng của hệ thống pháp luật đối với nền kinh tế lớn mạnh của Mỹ.
3. Hệ thống pháp luật Mỹ đảm bảo quyền vốn có cho nhà đầu tư, công dân và thường trú nhân Mỹ.

Diễn giả Tom Rotert
1. 24 năm kinh nghiệm trong ngành luật sư tại bang California
2. Kinh nghiệm chuyên sâu trong tố tụng dân sự, quản lý doanh nghiệp công và tư nhân.
3. Cử nhân Văn học Anh – Đại học Kansas 1988
4. Tiến sĩ luật – Đại học Western State 1993

Thông tin vé

Standard

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nội dung workshop:
1. Hệ thống pháp luật Mỹ - nền tảng của cả đời sống chính trị và kinh tế.
2. Tầm quan trọng của hệ thống pháp luật đối với nền kinh tế lớn mạnh của Mỹ.
3. Hệ thống pháp luật Mỹ đảm bảo quyền vốn có cho nhà đầu tư, công dân và thường trú nhân Mỹ.

Nhà tổ chức

Randolph Street Capital Consulting

Công ty TNHH Randolph Street Capital Consulting (viết tắt RSCC) là một công ty tư vấn đầu tư lấy thẻ xanh và đầu tư sinh lời tại Tp.HCM. Đây là công ty con thuộc sở hữu của công ty mẹ có trụ sở tại Mỹ.

Liên hệ nhà tổ chức