Giới thiệu

 

Let's go through these scenarios to be an outstanding receptionist with Jolie Siam 

+ The 10-second rule: How to create first impressions to match your company’s image

+ The best ways to greet, interrupt or transfer people on the telephone

+ How to adjust your voice (volume, tone and pitch) to project confidence and friendliness

+ How to screen people without offending them (and get the information you need)

+ How to develop a reference book that keeps valuable information at your fingertips

+ How to reassure a guest who has been waiting a long time

+ How to deal with people who demand too much, ramble on, are confused or seem too aggressive

+ How to create internal telephone lists that do more than just list telephone numbers

+ When everyone wants your attention: How to juggle multiple priorities and still keep your sanity

+ How to make sure you always have coverage for breaks, holidays, training and sick leave

+ How to manage, sign, search, arrange documents

Cập nhật thông tin sự kiện ở đây

Thông tin vé

Vé tham dự workshop

400.000 VND
Vé ngừng bán online

First impression, gold impression

Nhà tổ chức

Jolie Siam

Thành lập năm 2006, Jolie Siam đã nhanh chóng phát triển trở thành công ty hàng đầu trong ngành dịch vụ nhân sự và lễ tân ở Việt Nam.Chúng tôi cung cấp nhiều loại hình dịch vụ nhân sự với các giải pháp toàn diện và linh hoạt bao gồm:- Tuyển dụng – Lễ tân văn phòng, Nhân viên hành chính, Lễ tân sự kiện, Đại sứ thương hiệu

- Đào tạo

- Quản lý và giám sát (thanh toán lương thưởng, nhân viên thay thế theo yêu cầu, giám sát chất lượng nhân viên)

- Hỗ trợ duy trì nguồn nhân lực và tư vấn về các vấn đề nhân sự khác.

Liên hệ nhà tổ chức