Giới thiệu

Thông tin vé

General

7.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Early Bird

6.750.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn BAC

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn BAC
Địa chỉ: 216 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Liên hệ nhà tổ chức