Giới thiệu

  Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác với Quỹ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Phần Lan (TEKES), được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Khoa học & Công Nghệ và sự hỗ trợ của Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) tổ chức

“QUỸ HỢP TÁC VIỆT NAM - PHẦN LAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ”.

 

Thời gian: 13h30 đến 16h00, Thứ ba, ngày 30/08/2016 
Địa điểm: Saigon Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh

 

  Chương trình hỗ trợ nói trên hướng tới các dự án hợp tác đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh nhằm giải quyết vấn đề thách thức của xã hội hoặc đáp ứng nhu cầu cụ thể của thị trường, thể hiện tính liên kết giữa các doanh nghiệp và tiềm năng thương mại hóa cao.


  Mục đích tọa đàm nhằm giới thiệu về Quỹ TEKES và chương trình hỗ trợ, đồng thời tạo cơ hội trao đổi, thảo luận nhóm giữa các doanh nghiệp theo chủ đề trong năm nay của chương trình:
 1) Giải pháp về nước sạch hoặc thực phẩm an toàn vì sức khỏe con người
 2) Giải pháp xử lý chất thải
 3) Giải pháp công nghệ thông tin cho giáo dục và đào tạo đổi mới sáng tạo

Số lượng chỗ ngồi có hạn nên để đến tham dự sự kiện cần phải đăng ký trước và chỉ một đại diện cho một công ty/tổ chức.

Mọi thông tin xin liên hệ:

NATEC: Bà Vũ Thu Trang, mobile: 01694226621, email: trangvt@most.gov.vn
IPP: Bà Vũ Thị Hảo, mobile: 0984990486, email: haovu@ipp.vn

Thông tin vé

Đăng ký tham dự

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Finland-Vietnam Innovation Program Partnership

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) là một Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan. IPP hiện đang triển khai giai đoạn 2 (IPP2) từ năm 2014 đến 2018 với tổng ngân sách là 11 triệu euro. IPP hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa có thu nhập trung bình vào năm 2020. Mục tiêu của IPP là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua việc gia tăng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.

IPP hướng tới các mục tiêu dài hạn là hỗ trợ phát triển kinh tế và hệ thống đổi mới sáng tạo cho Việt Nam. IPP hợp tác với nhiều đối tác quan trọng trong nước và quốc tế nhằm mở rộng quy mô các hoạt động đào tạo thực tế về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam cũng như cải thiện các chương trình, các cơ chế hỗ trợ ở địa phương đối với doanh nghiệp sáng tạo mới. IPP cũng thực hiện việc kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc cho thế hệ doanh nhân Việt Nam tiếp theo, đồng thời thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt là với Phần Lan.

Liên hệ nhà tổ chức