Giới thiệu

[March Meetup has been moved to April, and will be on April 22nd]

Ruby Meetup Ho Chi Minh City is for all developers interested in Ruby Language to meet and share their most interesting knowledge with peers by short presentations. The event is organized every two months by Ruby Việt Nam

Everyone can register a topic to share their experience, new technologies, tips, etc.to the community here:
http://github.com/awesome-jobs/vietnam/issues

Agenda for each event:

  • Quick sharing - 30s for each to talk about what you learn/do last month
  • Recruitment - 30s max for each person
  • Sharing - 3 topics every meetup.

The next Ruby Meetup will be on:

  • Saturday, April 22nd, 2pm - 3.30pm

The event is free for everyone. Foods and drinks will be provided.

----------------------------

Xin chào cả nhà, meetup là sự kiện diễn ra mỗi 2 tháng cho bất kì bạn nào mong muốn có thể chia sẻ các đề tài về Ruby cho cộng đồng Ruby Việt Nam.

Chương trình mỗi buổi meetup:

  • Dọn nhà - Mỗi người 30s chia sẻ về tin tức và mẹo trong tháng
  • Tuyển dụng - Tối đa 30s mỗi người
  • Khoảng 3 bài chia sẻ mỗi buổi meetup

Các bạn muốn chia sẻ hãy đăng ký bài nói tại: http://github.com/awesome-jobs/vietnam/issues

Sự kiện miễn phí và có phục vụ thức ăn và nước uống.

Thông tin vé

Ruby Việt Nam

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Thank you.

Nhà tổ chức

Ruby Việt Nam

Established in July 7th, 2012, Ruby Vietnam is a community for all developers interested in Ruby language. Besides Ruby Weekend, we also organized Ruby Meetup - where any developers can share their most interesting knowledge with peers by short presentations.

Join the community

Liên hệ nhà tổ chức