Giới thiệu

S.E.L.F SERIES #4: SHALL WE SALSA? - SALSA NHÉ?

-------------------------------------------

Wanna make new friends?

Wanna improve your confidence?

Wanna improve your flexibility and balance?

Wanna improve your mood and destress instantly?

Join SoGal VN next Thursday evening (08/12) from 6:30-8:30PM to learn How to Salsa with our facilitator, Marc Nguyen! Be prepared to dance the night away through good Salsa music and good company!

See y'all at 6:30PM at Hung Hoa Cinema! <3

-------------------------------------------

Bạn muốn kết thêm bạn mới?

Bạn muốn trở nên tự tin hơn?

Bạn muốn cải thiện tính linh hoạt và sự cân bằng?

Bạn muốn cải thiện tâm trạng ngay tức khắc?

Hãy tham gia buổi nhảy Salsa cùng SoGal VN chúng mình tối thứ 5 tuần sau (08/12) để học nhảy Salsa với anh Marc Nguyễn, và cùng tận hưởng nhạc Salsa tuyệt vời nhé!

Hẹn gặp mọi người vào lúc 6:30 pm, ở Hừng Hoa Cinema! <3

-------------------------------------------

AGENDA:

06:30 - 07:00PM: Check-in and networking

07:00 - 07:30PM: Introduction to dance and its benefit

07:30 - 08:30PM: Dancing begins!

Thông tin vé

Early Bird

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Regular

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

SoGal Vietnam

SoGal is a global community dedicated to redefine, connect, and empower the next generation of diverse millennial entrepreneurs and investors, especially female leaders.

Liên hệ nhà tổ chức