Giới thiệu

What is this about?

SEA Makerthon 2016 is a series of Makerthons being run in 10 cities across the region by South East Asia Makerspace Network (SEAMNET) makerspaces from June to Sept 2016. In Ho Chi Minh City, the event is organized by Fablab Saigon and will be hosted at CFVG Management School.

SEA Makerthon 2016 là một chuỗi các chương trình Makerthon diễn ra ở 10 thành phố trong khu vực được tổ chức bởi Mạng lưới Makerspace Đông Nam Á (SEAMNET) từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2016. Ở thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện được tổ chức bởi Fablab Saigon tại Trung Tâm Pháp Việt Đào Tạo Về Quản Lý CFVG.

 

What will I do at this event?

Makerthons are 12-36 hours innovation events, which will see about 100 people or more working in teams to prototype solutions for specific problems. Participants create product prototypes during the competition. Participants will also have the opportunity to take part in master classes to learn about digital fabrication, circular economy business model, design, etc.

Makerthon là những sự kiện đổi mới trong 12-36 tiếng đồng hồ, nơi diễn ra những hoạt động sôi nổi của hơn 100 thí sinh làm việc theo nhóm để đưa ra những giải pháp cho từng vấn đề cụ thể. Người tham dự sẽ phải tạo ra những sản phẩm nguyên mẫu trong cuộc thi. Người tham dự cũng sẽ có cơ hội đăng ký các lớp học về chế tác kĩ thuật số, business model cho kính tế tuần hoàn, thiết kế, v.v.

 

Why should I care?

This year the topic is "Designing A World With Zero Waste". SEA Makerthon 2016 invites all makers, designers, entrepreneurs and enthusiasts to create sustainable products and business models. How might we design good products for lifetime-use and encourage innovative business solutions that are profitable and resource-efficient?

Chủ đề sự kiện năm nay là “Thiết Kế Một Thế Giới Không Lãng Phí”. SEA Makerthon 2016 kêu gọi tất cả những nhà chế tạo, thiết kế, doanh nhân và những người quan tâm  cùng tạo nên những sản phẩm với chất lượng bền bỉ và những mô hình kinh doanh mới. Làm thế nào để chúng ta có thể thiết kế những sản phẩm với chất lượng tốt có thể sử dụng suốt đời và khuyến khích đưa ra những giải pháp đổi mới trong kinh doanh vừa đem lại lợi nhuận và sử dụng tài nguyên hiệu quả?

 

What do I get?

This is your chance to start-up in the circular economy. Makerthon winners will join the Grand Finale held in Singapore at the SEAMNET Summit in October. The winning teams will have an opportunity to pitch to investors and join the Apprenticeship programme by SEAMNET partners.

Đây là một cơ hội để khởi nghiệp trong nền kinh tế tuần hoàn. Người thắng cuộc Makerthon sẽ tham dự Trận Chung Kết Lớn được tổ chức ở Singapore ở SEAMNET Summit vào tháng 10. Những đội chiến thắng sẽ có cơ hội gặp gỡ những nhà đầu tư và tham gia chương trình Tập Sự tổ chức bởi những đối tác của SEAMNET.

 

What do I pay for?

The participation fee includes lunch, tea-break, dinner and participation in 2 masterclasses. For Demo Tickets (7pm to 9pm on Sunday), 100% of the fee will go the winning team of the community's award.

Chi phí tham dự gồm bữa ăn trưa, ăn xế, ăn tối và đăng ký cho 2 lớp học. Đối với vé Demo (chủ nhật, từ 7pm đến 9pm), thì 100% tiền vé sẽ được đưa vào giải thưởng cho đôị thắng cuộc của giải thưởng cộng đồng.

More information?

Let's visit the event website for more information.

Để biết thêm chi tiết hãy ghé thêm website của chương trình.

http://seamakerspace.net/sea-makerthon-ho-chi-minh/ 

 

 

Thông tin vé

Early Bird (full day)

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Regular Ticket (full day)

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Student (full day)

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Demo Ticket (7pm-9pm)

50.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Fablab Saigon

Fablab Saigon is the first fablab and makerspace in Ho Chi Minh City. Our mission is innovation literacy through digital fabrication. We promote the Makers movement as a new way to think consumption, economy and society. Fablab Saigon is an open creative space to empower locally the community of makers, students and entrepreneurs to co-work and co-make with social awareness.

http://fablabsaigon.org/
https://www.facebook.com/FablabSaigon/

Liên hệ nhà tổ chức